Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 31.07.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 202,50 202,50 0,01 0,17 0,01 2,58 24,22 1,40
UniLokata 114,56 114,56 0,01 0,20 0,55 2,79 - 1,43
UniDolar Pieniężny 40,19 40,19 0,00 0,17 0,40 1,29 11,70 0,88
UniKorona Obligacje 332,18 335,54 -0,01 0,80 -0,25 1,73 30,41 -0,19
UniObligacje: Nowa Europa 195,66 199,65 0,05 0,27 0,27 3,03 38,33 -4,20
UniStabilny Wzrost 167,53 172,71 -0,05 -0,20 -4,08 1,41 22,71 -1,35
UniKorona Zrównoważony 304,98 321,03 0,06 -0,99 -4,94 1,29 18,97 -0,80
UniAkcje Dywidendowy 120,86 127,22 0,57 -0,63 -3,89 5,88 - -0,81
UniKorona Akcje 202,91 213,59 0,07 -1,55 -7,76 0,94 19,30 -0,31
UniAkcje Wzrostu 94,47 99,44 0,02 -0,89 -7,05 4,32 21,15 1,31
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 97,63 102,77 0,21 3,71 -1,47 16,66 9,54 11,87
UniAkcje: Nowa Europa 106,73 112,35 0,51 0,82 -1,12 6,18 13,81 4,07
UniAkcje: Turcja 70,81 74,54 0,78 -5,50 -6,96 -13,19 - -16,69

Parasol UniFundusze SFIO - 31.07.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 651,69 1 651,69 0,01 0,20 0,60 3,00 13,93 1,52 899 792,75
UniEURIBOR 1 181,10 1 181,10 0,00 0,13 0,09 0,57 11,05 0,43 25 567,01
UniObligacje Aktywny 148,62 153,22 -0,05 0,86 -0,93 3,12 - -0,54 296 031,36
UniBessa 99,82 105,07 -0,03 -0,33 -0,99 - - -0,31 1 167,44
UniDynamiczna Alokacja Aktywów 100,04 105,31 0,03 -0,22 -0,02 - - - 2 000,97
SGB Gotówkowy 1 052,71 1 052,71 0,00 0,25 0,33 2,27 - 1,25 177 431,57
UniObligacje Zamienne 103,26 106,45 0,16 -1,21 -1,24 - - 3,12 18 749,11
UniStrategie Dynamiczny 108,66 114,38 0,61 -0,72 -4,16 - - 8,51 25 543,32
UniAkcje: Daleki Wschód 101,52 106,86 0,69 -4,41 -11,90 - - 1,38 7 678,28

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.