Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 03.07.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 202,28 202,28 0,02 -0,07 -0,02 2,81 25,14 1,29
UniLokata 114,39 114,39 0,00 0,19 0,61 2,90 - 1,27
UniDolar Pieniężny 40,14 40,14 0,02 0,12 0,35 1,24 14,21 0,75
UniKorona Obligacje 330,43 333,77 0,08 -0,28 -1,62 1,98 30,97 -0,72
UniObligacje: Nowa Europa 195,84 199,84 0,11 -0,02 -3,60 4,95 39,50 -4,11
UniStabilny Wzrost 168,47 173,68 0,02 -2,00 -2,90 2,41 27,71 -0,79
UniKorona Zrównoważony 307,83 324,03 0,00 -2,58 -2,62 2,44 25,21 0,13
UniAkcje Dywidendowy 122,31 128,75 0,03 -2,44 -2,45 10,81 - 0,38
UniKorona Akcje 206,20 217,05 -0,13 -3,73 -2,51 3,41 29,86 1,30
UniAkcje Wzrostu 95,86 100,91 0,02 -3,90 -3,39 5,58 33,85 2,80
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 95,56 100,59 0,18 -3,69 -2,48 11,13 18,27 9,50
UniAkcje: Nowa Europa 106,59 112,20 0,03 -1,73 -0,16 12,33 19,43 3,93
UniAkcje: Turcja 74,63 78,56 0,97 0,04 -3,80 1,02 - -12,20

Parasol UniFundusze SFIO - 03.07.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 648,81 1 648,81 0,01 0,20 0,61 3,08 14,16 1,34 825 102,23
UniEURIBOR 1 179,73 1 179,73 0,01 -0,01 0,02 0,50 11,17 0,32 24 345,98
UniObligacje Aktywny 148,26 152,85 0,24 -0,48 -2,51 4,04 - -0,78 321 890,41
UniBessa 100,10 105,37 -0,02 -0,49 -0,25 - - -0,03 1 170,71
UniDynamiczna Alokacja Aktywów 100,22 105,49 -0,04 0,04 - - - - 2 004,72
SGB Gotówkowy 1 050,74 1 050,74 0,02 0,07 0,21 2,36 - 1,06 179 115,44
UniObligacje Zamienne 104,04 107,26 0,13 -1,32 2,02 - - 3,89 16 367,29
UniStrategie Dynamiczny 107,78 113,45 0,42 -3,34 -3,65 - - 7,63 28 420,43
UniAkcje: Daleki Wschód 106,55 112,16 0,85 -4,30 -4,38 - - 6,40 14 218,80

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.