Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 24.10.2014

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 199,08 199,08 -0,03 0,18 0,91 4,31 27,83 3,67
UniLokata 112,31 112,31 0,01 0,26 0,83 3,10 - 2,57
UniDolar Pieniężny 39,74 39,74 0,00 0,05 0,15 0,89 16,99 0,63
UniKorona Obligacje 332,11 335,46 0,00 0,80 1,65 6,48 41,02 6,39
UniObligacje: Nowa Europa 197,07 201,09 -0,06 2,78 3,17 8,92 52,33 14,20
UniStabilny Wzrost 171,38 176,68 0,03 0,00 2,63 3,73 37,53 5,75
UniKorona Zrównoważony 312,63 329,08 0,12 -0,43 2,46 0,67 27,80 3,70
UniAkcje Dywidendowy 119,42 125,71 0,78 2,38 3,40 7,00 - 14,21
UniKorona Akcje 210,80 221,89 0,31 -1,04 2,23 0,63 29,12 6,89
UniAkcje Wzrostu 94,45 99,42 0,12 -1,43 1,65 -0,82 29,65 2,35
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 88,17 92,81 0,44 -1,87 3,73 -9,75 17,23 -7,99
UniAkcje: Nowa Europa 100,04 105,31 0,80 1,52 -2,73 -0,51 11,33 14,50
UniAkcje: Turcja 78,09 82,20 0,90 5,00 -5,61 -5,02 - 23,60

Parasol UniFundusze SFIO - 24.10.2014

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 617,24 1 617,24 0,02 0,29 0,92 3,57 16,04 2,80 720 413,23
UniEURIBOR 1 175,48 1 175,48 0,00 -0,02 0,11 0,95 14,28 0,76 26 511,04
UniObligacje Aktywny 147,88 152,45 -0,07 1,23 2,40 11,50 - 10,54 372 818,97
UniBessa 100,08 105,35 0,01 - - - - - 1 000,91
SGB Gotówkowy 1 037,18 1 037,18 -0,02 0,22 0,81 3,34 - 2,87 155 451,58

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.