Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 17.04.2014

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 194,28 194,28 -0,01 0,42 0,85 3,98 31,85 1,17
UniLokata 110,45 110,45 0,01 0,25 0,73 3,14 - 0,87
UniDolar Pieniężny 39,61 39,61 0,03 0,13 0,28 1,46 32,66 0,30
UniKorona Obligacje 316,50 319,70 -0,03 0,83 1,00 0,48 45,26 1,39
UniObligacje: Nowa Europa 178,05 181,68 0,21 3,77 2,66 -4,35 55,71 3,18
UniStabilny Wzrost 163,44 168,49 0,13 1,46 0,86 4,75 61,66 0,85
UniKorona Zrównoważony 301,62 317,49 0,20 1,27 0,14 6,42 55,30 0,05
UniAkcje Dywidendowy 106,63 112,24 -0,03 4,46 1,94 - - 1,98
UniKorona Akcje 199,70 210,21 0,39 3,61 1,56 13,17 79,49 1,26
UniAkcje Wzrostu 92,25 97,11 0,32 3,51 1,06 19,00 72,62 -0,03
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 90,78 95,56 -0,35 0,00 -4,66 21,92 61,01 -5,27
UniAkcje: Nowa Europa 90,69 95,46 0,80 13,65 3,82 -8,57 41,22 3,80
UniAkcje: Turcja 70,00 73,68 0,81 18,54 9,94 -29,99 - 10,79

Parasol UniFundusze SFIO - 17.04.2014

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 588,52 1 588,52 0,01 0,28 0,82 4,30 17,01 0,97 719 258,88
UniEURIBOR 1 170,22 1 170,22 0,00 0,10 0,23 1,66 - 0,31 21 702,58
UniObligacje Aktywny 139,15 143,45 0,06 2,02 3,02 4,37 - 4,01 141 334,34
SGB Gotówkowy 1 017,33 1 017,33 0,01 0,32 0,73 - - 0,90 113 097,15

Informujemy, że dn. 18.04.2014 r. fundusze Union Investment TFI nie będą wyceniane.

 

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia
Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim roboczym dniu miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającego na ostatni roboczy dzień miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.