Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 27.01.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 200,71 200,71 -0,01 0,57 0,79 4,21 26,63 0,50
UniLokata 113,19 113,19 0,01 0,26 0,76 3,15 - 0,21
UniDolar Pieniężny 39,91 39,91 -0,03 0,25 0,43 1,01 17,19 0,18
UniKorona Obligacje 337,28 340,69 -0,02 1,38 1,58 8,00 38,48 1,34
UniObligacje: Nowa Europa 212,28 216,61 -0,11 4,76 7,83 25,62 57,99 3,94
UniStabilny Wzrost 173,89 179,27 0,62 2,20 1,76 8,44 36,78 2,40
UniKorona Zrównoważony 313,98 330,51 0,55 1,84 0,77 5,80 27,91 2,13
UniAkcje Dywidendowy 131,64 138,57 0,55 9,07 11,21 30,40 - 8,03
UniKorona Akcje 209,99 221,04 1,21 2,60 0,24 9,67 29,22 3,16
UniAkcje Wzrostu 96,71 101,80 1,08 3,23 2,92 8,35 37,18 3,71
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 91,09 95,88 0,96 4,77 3,51 -3,20 18,64 4,38
UniAkcje: Nowa Europa 109,16 114,91 1,33 6,95 10,18 34,65 21,87 6,44
UniAkcje: Turcja 94,74 99,73 0,67 13,14 22,64 64,97 - 11,46

Parasol UniFundusze SFIO - 27.01.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 630,43 1 630,43 0,01 0,27 0,79 3,39 15,40 0,21 833 884,03
UniEURIBOR 1 176,97 1 176,97 0,00 0,08 0,13 0,80 12,46 0,08 24 273,08
UniObligacje Aktywny 151,94 156,64 -0,07 1,84 2,75 13,29 - 1,68 491 047,15
UniBessa 100,53 105,82 0,01 0,37 0,44 - - 0,40 1 005,40
SGB Gotówkowy 1 043,09 1 043,09 -0,01 0,37 0,55 3,25 - 0,32 162 960,37
UniObligacje Zamienne 100,65 103,76 0,10 0,54 - - - 0,51 503,34
UniStrategie Dynamiczny 105,97 111,55 1,66 5,85 - - - 5,82 264,98
UniAkcje: Daleki Wschód 108,40 114,11 2,66 8,28 - - - 8,25 271,06

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.