Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 28.07.2014

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 197,37 197,37 0,03 0,35 1,37 4,85 29,48 2,78
UniLokata 111,42 111,42 0,03 0,28 0,79 3,01 - 1,75
UniDolar Pieniężny 39,69 39,69 0,03 0,03 0,18 1,15 24,64 0,51
UniKorona Obligacje 326,88 330,18 0,05 0,73 3,17 5,33 42,02 4,71
UniObligacje: Nowa Europa 191,33 195,23 0,06 1,84 6,82 6,69 57,43 10,87
UniStabilny Wzrost 167,07 172,24 0,07 0,79 1,95 6,01 42,26 3,09
UniKorona Zrównoważony 305,75 321,84 0,18 0,86 1,02 6,58 38,25 1,42
UniAkcje Dywidendowy 115,86 121,96 0,28 4,31 8,38 16,69 - 10,81
UniKorona Akcje 206,55 217,42 0,10 1,88 2,97 11,87 50,14 4,74
UniAkcje Wzrostu 92,81 97,69 0,17 0,75 0,74 11,93 51,68 0,57
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 84,81 89,27 0,17 -4,20 -5,43 1,89 28,85 -11,50
UniAkcje: Nowa Europa 103,17 108,60 0,33 6,67 14,61 8,50 43,39 18,08
UniAkcje: Turcja 83,48 87,87 0,76 10,22 20,71 -0,69 - 32,13

Parasol UniFundusze SFIO - 28.07.2014

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 603,13 1 603,13 0,03 0,28 0,82 3,58 16,46 1,90 756 607,18
UniEURIBOR 1 174,37 1 174,37 0,01 0,03 0,32 1,36 17,47 0,67 24 256,20
UniObligacje Aktywny 144,47 148,94 0,06 1,16 3,44 11,11 - 7,99 222 884,45
SGB Gotówkowy 1 029,11 1 029,11 0,02 0,33 1,02 - - 2,07 142 507,64

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.