Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 27.08.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 202,45 202,45 0,00 0,00 -0,02 2,18 23,84 1,37
UniLokata 114,71 114,71 0,01 0,16 0,52 2,66 - 1,56
UniDolar Pieniężny 40,18 40,18 0,02 -0,02 0,15 1,23 10,82 0,85
UniKorona Obligacje 331,51 334,86 0,12 -0,19 -0,18 0,98 28,60 -0,39
UniObligacje: Nowa Europa 191,97 195,89 0,88 -1,69 -3,44 0,01 33,64 -6,00
UniStabilny Wzrost 164,48 169,57 1,11 -1,34 -4,96 -2,78 20,80 -3,14
UniKorona Zrównoważony 296,21 311,80 1,47 -2,13 -6,93 -4,23 16,48 -3,65
UniAkcje Dywidendowy 111,86 117,75 3,25 -6,11 -12,58 -3,45 - -8,20
UniKorona Akcje 193,50 203,68 2,52 -3,19 -10,78 -7,67 17,09 -4,94
UniAkcje Wzrostu 91,25 96,05 2,64 -2,18 -9,34 -2,39 17,97 -2,14
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 94,59 99,57 1,83 -1,93 -4,64 10,71 4,65 8,39
UniAkcje: Nowa Europa 101,53 106,87 2,58 -3,10 -7,14 0,32 12,55 -1,00
UniAkcje: Turcja 63,25 66,58 5,33 -9,41 -20,23 -20,14 - -25,59

Parasol UniFundusze SFIO - 27.08.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 654,31 1 654,31 0,01 0,18 0,58 2,89 13,68 1,68 820 651,92
UniEURIBOR 1 181,18 1 181,18 0,00 0,03 0,13 0,52 10,63 0,44 26 733,76
UniObligacje Aktywny 147,45 152,01 0,52 -0,87 -1,69 1,24 - -1,33 260 481,44
UniBessa 99,93 105,19 0,00 0,09 -0,78 - - -0,20 1 168,71
UniDynamiczna Alokacja Aktywów 96,14 101,20 1,29 -3,45 -4,00 - - - 2 076,41
SGB Gotówkowy 1 052,86 1 052,86 0,00 0,06 0,30 1,96 - 1,26 175 442,80
UniObligacje Zamienne 99,61 102,69 0,06 -4,07 -5,28 - - -0,53 17 732,00
UniStrategie Dynamiczny 99,21 104,43 0,57 -10,05 -11,75 - - -0,93 23 354,10
UniAkcje Globalny Dywidendowy 100,03 105,29 0,01 - - - - - 500,17
UniAkcje Biopharma 100,03 105,29 0,01 - - - - - 500,17
UniAkcje: Daleki Wschód 86,24 90,78 3,80 -17,46 -23,22 - - -13,88 6 085,88

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.