Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 23.04.2014

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 194,47 194,47 0,05 0,47 0,94 3,93 31,86 1,27
UniLokata 110,50 110,50 0,01 0,27 0,73 3,12 - 0,91
UniDolar Pieniężny 39,61 39,61 -0,03 0,15 0,28 1,46 31,01 0,30
UniKorona Obligacje 316,14 319,33 -0,03 0,72 0,96 0,23 45,06 1,27
UniObligacje: Nowa Europa 177,81 181,44 -0,16 3,99 3,47 -4,96 53,70 3,04
UniStabilny Wzrost 164,27 169,35 0,07 1,34 0,77 5,54 63,65 1,36
UniKorona Zrównoważony 303,94 319,94 0,09 1,33 -0,14 8,58 56,04 0,82
UniAkcje Dywidendowy 107,43 113,08 0,03 3,95 2,38 - - 2,74
UniKorona Akcje 202,07 212,71 0,16 3,34 1,24 16,48 80,92 2,46
UniAkcje Wzrostu 93,28 98,19 0,25 3,54 0,25 22,95 75,93 1,08
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 91,11 95,91 -0,15 -0,91 -5,34 25,63 61,20 -4,93
UniAkcje: Nowa Europa 90,88 95,66 -0,62 12,28 5,51 -8,31 39,69 4,02
UniAkcje: Turcja 69,77 73,44 -0,88 16,79 12,53 -30,49 - 10,43

Parasol UniFundusze SFIO - 23.04.2014

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 589,39 1 589,39 0,01 0,30 0,82 4,27 16,97 1,03 721 838,26
UniEURIBOR 1 170,59 1 170,59 0,01 0,12 0,25 1,68 - 0,34 22 015,67
UniObligacje Aktywny 139,31 143,62 0,06 2,15 3,21 4,45 - 4,13 141 958,83
SGB Gotówkowy 1 018,02 1 018,02 0,04 0,35 0,78 - - 0,97 113 173,98

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim roboczym dniu miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającego na ostatni roboczy dzień miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.