Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 30.10.2014

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 199,20 199,20 0,01 0,25 0,91 4,35 27,73 3,73
UniLokata 112,37 112,37 0,01 0,25 0,83 3,11 - 2,62
UniDolar Pieniężny 39,76 39,76 0,03 0,15 0,18 0,89 17,94 0,68
UniKorona Obligacje 332,22 335,58 -0,08 0,94 1,58 6,38 41,26 6,42
UniObligacje: Nowa Europa 198,13 202,17 0,02 4,31 3,77 9,62 54,95 14,81
UniStabilny Wzrost 170,99 176,28 -0,30 -0,20 3,09 2,71 39,00 5,51
UniKorona Zrównoważony 311,70 328,11 -0,38 -0,62 2,94 -0,45 29,64 3,39
UniAkcje Dywidendowy 119,45 125,74 -0,12 3,13 3,62 5,36 - 14,24
UniKorona Akcje 209,37 220,39 -0,74 -1,37 3,16 -1,43 31,99 6,17
UniAkcje Wzrostu 94,34 99,31 -0,47 -1,12 3,22 -3,43 32,13 2,23
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 88,42 93,07 -0,29 -1,38 5,10 -11,53 18,64 -7,73
UniAkcje: Nowa Europa 99,83 105,08 -0,33 3,29 -2,07 -2,01 15,13 14,26
UniAkcje: Turcja 79,03 83,19 0,01 9,87 -4,78 -4,77 - 25,09

Parasol UniFundusze SFIO - 30.10.2014

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 618,08 1 618,08 0,01 0,28 0,91 3,57 15,98 2,85 723 152,76
UniEURIBOR 1 175,61 1 175,61 0,00 -0,01 0,10 0,95 14,92 0,77 26 471,01
UniObligacje Aktywny 148,26 152,85 -0,06 1,74 2,63 11,78 - 10,82 376 249,24
UniBessa 100,10 105,37 0,01 - - - - - 1 001,08
SGB Gotówkowy 1 037,51 1 037,51 0,01 0,18 0,80 3,33 - 2,90 155 502,15

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.