Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 05.03.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 201,74 201,74 0,03 0,28 0,94 4,44 26,40 1,02
UniLokata 113,49 113,49 0,01 0,20 0,69 3,12 - 0,48
UniDolar Pieniężny 39,95 39,95 -0,03 0,10 0,33 1,01 15,64 0,28
UniKorona Obligacje 335,72 339,11 -0,14 -0,42 0,88 7,28 35,88 0,87
UniObligacje: Nowa Europa 203,79 207,95 -0,64 -1,68 1,05 19,07 49,93 -0,22
UniStabilny Wzrost 172,95 178,30 0,15 0,15 0,08 5,77 35,84 1,84
UniKorona Zrównoważony 313,83 330,35 0,33 0,60 -0,25 2,67 27,42 2,08
UniAkcje Dywidendowy 123,66 130,17 -1,29 -1,95 1,02 17,50 - 1,49
UniKorona Akcje 209,24 220,25 0,85 0,96 -1,61 4,10 29,65 2,80
UniAkcje Wzrostu 97,86 103,01 0,45 2,02 1,40 3,90 37,56 4,94
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 98,07 103,23 1,29 7,29 9,60 0,44 25,12 12,38
UniAkcje: Nowa Europa 105,90 111,47 -0,03 0,63 0,56 28,64 17,93 3,26
UniAkcje: Turcja 76,20 80,21 -5,75 -10,64 -11,07 28,65 - -10,35

Parasol UniFundusze SFIO - 05.03.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 635,46 1 635,46 0,01 0,24 0,74 3,36 15,16 0,52 794 405,06
UniEURIBOR 1 178,27 1 178,27 0,00 0,07 0,14 0,78 12,06 0,19 25 726,91
UniObligacje Aktywny 151,32 156,00 -0,14 -0,16 1,09 11,36 - 1,26 482 832,28
UniBessa 100,57 105,86 0,05 0,03 0,29 - - 0,44 1 005,79
SGB Gotówkowy 1 046,43 1 046,43 0,02 0,19 0,67 3,30 - 0,64 172 839,82
UniObligacje Zamienne 101,70 104,85 -0,38 0,84 1,68 - - 1,56 2 469,60
UniStrategie Dynamiczny 109,59 115,36 -0,22 4,14 9,57 - - 9,44 2 407,03
UniAkcje: Daleki Wschód 108,48 114,19 0,14 2,67 8,46 - - 8,33 2 131,71

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.