Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 23.09.2014

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 198,68 198,68 0,02 0,41 1,11 4,56 28,33 3,46
UniLokata 112,01 112,01 0,01 0,29 0,85 3,08 - 2,29
UniDolar Pieniężny 39,72 39,72 0,03 0,10 0,15 0,91 18,30 0,58
UniKorona Obligacje 329,48 332,81 0,13 0,66 2,09 6,27 42,29 5,55
UniObligacje: Nowa Europa 191,44 195,35 0,27 1,07 2,43 7,77 53,61 10,93
UniStabilny Wzrost 171,66 176,97 -0,39 2,54 2,97 6,41 41,20 5,92
UniKorona Zrównoważony 314,21 330,75 -0,67 2,82 2,57 4,90 31,97 4,22
UniAkcje Dywidendowy 117,25 123,42 -0,12 3,22 4,90 11,54 - 12,14
UniKorona Akcje 213,93 225,19 -1,05 4,32 3,71 8,12 36,41 8,48
UniAkcje Wzrostu 96,04 101,09 -1,11 4,78 2,27 7,48 32,91 4,07
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 90,20 94,95 -0,84 7,55 0,40 -0,77 17,94 -5,87
UniAkcje: Nowa Europa 98,96 104,17 -0,41 1,30 1,49 -0,72 20,68 13,27
UniAkcje: Turcja 74,99 78,94 0,87 -1,74 -1,04 -9,45 - 18,69

Parasol UniFundusze SFIO - 23.09.2014

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 612,34 1 612,34 0,01 0,33 0,89 3,56 16,18 2,49 733 718,91
UniEURIBOR 1 175,75 1 175,75 0,00 0,08 0,18 1,07 14,92 0,78 26 107,94
UniObligacje Aktywny 146,03 150,55 0,21 0,92 2,63 12,80 - 9,16 354 283,72
SGB Gotówkowy 1 034,67 1 034,67 0,02 0,28 0,91 3,33 - 2,62 149 283,51

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.