Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 06.05.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 202,20 202,20 -0,10 -0,06 0,51 3,75 25,47 1,25
UniLokata 113,97 113,97 0,00 0,24 0,62 3,03 - 0,90
UniDolar Pieniężny 40,02 40,02 -0,05 0,05 0,28 1,01 15,36 0,45
UniKorona Obligacje 331,46 334,81 -0,41 -1,31 -1,61 4,11 32,20 -0,41
UniObligacje: Nowa Europa 192,88 196,82 -0,44 -5,06 -6,83 5,80 38,17 -5,56
UniStabilny Wzrost 173,97 179,35 -0,36 0,27 0,66 6,11 31,02 2,44
UniKorona Zrównoważony 319,85 336,68 -0,23 1,18 2,32 5,91 25,84 4,04
UniAkcje Dywidendowy 124,06 130,59 -0,31 -1,05 -1,42 14,88 - 1,81
UniKorona Akcje 219,41 230,96 -0,25 3,74 5,57 9,07 29,51 7,79
UniAkcje Wzrostu 101,66 107,01 -0,37 2,46 5,57 10,24 37,94 9,02
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 99,95 105,21 -0,12 2,00 8,75 11,34 21,40 14,53
UniAkcje: Nowa Europa 107,96 113,64 -0,45 1,12 2,65 15,68 13,15 5,27
UniAkcje: Turcja 73,20 77,05 -1,94 -5,65 -13,41 0,37 - -13,88

Parasol UniFundusze SFIO - 06.05.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 642,49 1 642,49 0,01 0,23 0,66 3,22 14,63 0,95 791 130,61
UniEURIBOR 1 179,90 1 179,90 -0,01 0,04 0,20 0,77 11,68 0,33 26 064,21
UniObligacje Aktywny 148,27 152,86 -0,88 -2,51 -2,13 5,59 - -0,78 397 594,73
UniBessa 100,82 106,13 0,01 0,47 0,26 - - 0,69 1 179,13
UniDynamiczna Alokacja Aktywów 100,02 105,28 -0,03 - - - - - 2 000,68
SGB Gotówkowy 1 048,36 1 048,36 -0,06 -0,01 0,37 2,83 - 0,83 180 036,64
UniObligacje Zamienne 104,74 107,98 0,73 2,71 4,09 - - 4,59 8 410,78
UniStrategie Dynamiczny 110,40 116,21 -0,05 -1,31 4,64 - - 10,25 31 467,42
UniAkcje: Daleki Wschód 111,79 117,67 0,68 0,32 4,96 - - 11,63 15 875,64

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.