10 bilionów dolarów vs 10 mld złotych i inne ciekawostki

26.02.2015
10 bilionów dolarów vs 10 mld złotych i inne ciekawostki

 

Oto przegląd najciekawszych informacji jakie udało mi się znaleźć w zagranicznych serwisach informacyjnych w okresie ostatnich dwóch tygodni.

Według comiesięcznego badania prowadzonego przez Bank of America Merrill Lynch wśród zarządzających funduszami, perspektywy rynku europejskiego bardzo się poprawiły po zapowiedzi uruchomienia przez Europejski Bank Centralny programu łagodzenia ilościowego.  W lutym aż 81% badanych spodziewa się, że gospodarka europejska wzmocni się w ciągu najbliższych 12 miesięcy - najwyższy odczyt od 2009 roku był aż o 32 punkty procentowe wyższy w stosunku do odczytu ze stycznia br.

Fundusze emerytalne i inni zarządzający aktywami osiągają gorsze wyniki, ze względu na opóźnienia przy wdrażaniu zmian w alokacji aktywów. Średni okres – od momentu podjęcia decyzji o zmianie danej inwestycji do jej faktycznej realizacji wynosi, według State Street, 23 dni. W badaniu analizowano 6000 transakcji przeprowadzonych w ciągu dziewięciu lat. Podczas gdy okres 23 dni jest wynikiem średnim, to podkreślono, że w jednym na sześć przypadków, opóźnienie w realizacji planowanych zmian w aktywach wynosiło od trzech do sześciu miesięcy.

Według Le Temps i Lippera aż 80% aktywnie zarządzanych portfeli akcji europejskich i 85% portfeli akcji dużych amerykańskich korporacji osiągnęło w 2014 roku gorsze wyniki od benchmarku.

Aktywa funduszy hedgingowych rosną jak na drożdżach. W ubiegłym roku wzrost rynku funduszy hedgingowych wyprzedził wszystkie inne alternatywne aktywa. Na koniec 2014 roku w funduszach hedgingowych ulokowano 3,020 biliony dolarów (2,660 biliona dolarów na koniec 2013). Tak wysoki wzrost aktywów został osiągnięty  pomimo skromnych zysków - 3,78 procent w 2014 roku; dla porównania, Dow Jones Industrial Average wzrósł w 2014 roku o 7,5 proc. Według stowarzyszenia Alternative Investment Management Association znacząca część aktywów została pozyskana od funduszy emerytalnych, które zainwestowały w tę klasę aktywów ponad 700 miliardów dolarów, co stanowi prawie 25% rynku. 

Według serwisu Bankrate.com  średnia wypłata z Social Security (amerykańskiego ZUSu) to "tylko  15.000 dolarów rocznie", czyli ponad 1200 dolarów miesięcznie; w Polsce nowe emerytury (wypłacane według zasad wprowadzonych w 1999 roku) wynoszą około 1900 zł. Prawie trzy razy wyższa emerytura wypłacana przez państwo Amerykanowi w porównaniu do Polski, to nie jedyna różnica. Polacy niemal w całości polegają na emeryturze wypłacanej z ZUS. Natomiast według Bankrate.com tylko 13% Amerykanów będzie polegało w całości lub w zdecydowanej większości na dochodach pochodzących z emerytury państwowej, a kolejne 14% spodziewa się, że świadczenie z Social Security będzie stanowiło połowę ich dochodów emerytalnych.

Skąd Amerykanie biorą dodatkowe środki na emeryturę? Przede wszystkim z zakładowych planów emerytalnych. Według corocznego badania portalu Pensions & Investments,  aktywa 1000 największych amerykańskich planów emerytalnych wzrosły w okresie 12 miesięcy o 8,5% - do kwoty 9,055 bilionów dolarów na dzień 30 września 2014 roku. Aktywa planów o zdefiniowanej składce (DC Plans) wśród największych planów wzrosły o 12,8% - do kwoty 3,022 bilionów dolarów, natomiast planów o zdefiniowanym świadczeniu (DB Plans) o 6,4% - do 6,033 bilionów dolarów.   Dla porównania, w Polsce we wszystkich PPE (około 1000), na koniec 2014 roku zgromadziliśmy kwotę około 10 mld złotych; a w USA tysiąc największych "PPE" posiadało aktywa o wartości prawie 10 bilionów USD!

Podajmy też przykład jednej z takich firm, w jakiej skali wspiera swoich pracowników przechodzących na emeryturę. Otóż Boeing Co. w ubiegłym roku zasilił swoje plany emerytalne działające według zdefiniowanej składki, kwotą 764 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 3% w porównaniu z 2013 rokiem. Aktywa zgromadzone w planach 401 (k) wzrosły do kwoty 45,3 mld dolarów na dzień 30 września 2014 roku. Natomiast do planów o zdefiniowanym świadczeniu (DB Plans) firma wniosła kwotę 784 mln dolarów, co stanowi spadek aż 48% w porównaniu z rokiem 2013; aktywa zgromadzone w planach o zdefiniowanym świadczeniu w Boeing Co. wzrosły do kwoty 61,1 mld dolarów.
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.