500 mld oszczędności w bankach. I co dalej?

03.10.2012
500 mld oszczędności w bankach. I co dalej?

 

Dzisiaj prawdopodobnie dojdzie do obniżki stóp procentowych – jako odpowiedź na sygnały spowolnienia gospodarczego. Prawdopodobnie nie jedynej w najbliższym czasie. Tym samym ponad 500 miliardów naszych oszczędności zdeponowanych na lokatach bankowych będzie przynosiło coraz niższą stopę odsetek.

Jak to się przełoży na decyzje oszczędzających? Prawdopodobnie szerszym strumieniem pieniądze zaczną płynąć do alternatywnych form lokowania oszczędności, w tym do funduszy inwestycyjnych.
Obniżki stóp procentowych pozytywnie wpływają na rentowność funduszy obligacji (zwiększa się wycena rynkowa obligacji o stałym oprocentowaniu) i w tym segmencie można oczekiwać zwiększonego napływu środków, tym bardziej, że średnia stopa zwrotu funduszy obligacji inwestujących na krajowym rynku za ostatnie 12 miesięcy wynosi około 8%. Najlepszym scenariuszem dla tego segmentu byłoby kilka rozłożonych w czasie niewielkich obniżek stóp procentowych, który jednocześnie wydaje się najbardziej prawdopodobny.
Spadające oprocentowanie lokat bankowych, najwyższe w historii oszczędności Polaków zdeponowane w bankach oraz rosnące rentowności funduszy obligacji to wręcz mieszanka wybuchowa, która może doprowadzić do powtórki sytuacji z lat 2001-2003, gdy do funduszy obligacji zaczęły płynąć naprawdę ogromne kwoty pieniędzy, liczone w miliardach w skali jednego miesiąca; warto w tym miejscu przypomnieć, że szczyt wpłat do tego rodzaju funduszy nastąpił w najgorszym możliwym momencie – w maju 2003 roku, gdy skończył się cykl obniżek stóp, przechodząc w cykl podnoszenia ceny pieniądza, co doprowadziło do ujemnych rentowności funduszy obligacji w kolejnych kilkunastu miesiącach.
W przypadku funduszy akcji sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana nie tylko ze względu na dużo wyższe ryzyko inwestycyjne, od którego to ryzyka Polacy nadal trzymają się z daleka. Chodzi przede wszystkim o pesymistyczne prognozy dotyczące koniunktury na giełdzie w 2013 roku. One mogą zniechęcać, powstrzymywać nas z ewentualnymi decyzjami o przeniesieniu oszczędności.
A jak to bywa z prognozami, one niekoniecznie muszą się spełnić. Natomiast bardzo pozytywną, choć wciąż nie do końca pewną informacją są wstępne zapowiedzi dotyczące przyszłości otwartych funduszy emerytalnych. Przypomnę, że już od 2013 składka przekazywana do OFE ma wzrosnąć z 2,3% do 2,8% i jak na razie nikt z rządu nie przewiduje żadnych zmian w tym scenariuszu. Na potwierdzenie wstępnych informacji musimy jednak poczekać do drugiego expose premiera.
W każdym razie, jeżeli spełni się scenariusz obniżek stóp procentowych, na rynku oszczędności czekają nas spore przepływy środków między poszczególnymi formami lokat.

 

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).