7 lat chudych. I co dalej?

25.04.2014
7 lat chudych. I co dalej?

 

Pod koniec 2008 r. spadki na giełdzie przekroczyły 50% i tym samym spowodowały głębokie straty uczestników funduszy akcji, którzy zainwestowali na samym szczycie hossy w połowie 2007 r.
Jakie wówczas dominowały porady? Przede wszystkim mówiące o tym, że jest już za późno na wycofanie środków (przeniesienie do funduszu pieniężnego lub na lokatę bankową), bo do odrobienia pięćdziesięcioprocentowej straty wymagany jest zysk na poziomie 100%. Te porady do dzisiaj zachowały swoją aktualność – niestety. Uczestnicy funduszy akcji, którzy zainwestowali w fundusz akcji w połowie 2007 r., nadal mają straty, czasami nawet przekraczające 30%. I dzisiaj mogą, i zapewne czują się bardzo sfrustrowani, patrząc na wynik swojej inwestycji w skali siedmioletniej. Mogą też mieć żal do niektórych porad z 2008 r., gdy mówiono, że nie trzeba panikować, bo „do odrobienia strat na pewno dojdzie w okresie pięciu lat”.

Mija właśnie siedem i te osoby wciąż muszą czekać na osiągnięcie zerowej rentowności w okresie… no właśnie, ilu lat?
Większość prognoz mówi, że przed nami siedem lat tłustych. Bodajże pierwsza użyła tego sformułowania szefowa MFW Christine Lagarde. W odniesieniu do naszego lokalnego podwórka ekonomiści przewidują, że już ten rok powinien być pierwszym tłustym, z solidnym, 3-procentowym wzrostem PKB. Później ma być jeszcze lepiej – według NBP blisko 4%.

Czy poprawa wzrostu PKB i tym samym zysków spółek pozwoli zakończyć inwestycję w fundusz akcji z 2007 r. bez strat w najbliższym czasie?
Są na to spore szanse, ale oczywiście o żadnych gwarancjach nie może być mowy. Czy w związku z tym warto dalej ponosić ryzyko inwestycyjne? W tym konkretnym przypadku każda decyzja będzie ryzykowna, bo przecież wycofując środki po siedmiu latach z nadal sporą stratą na przykład na lokatę bankową, nie tylko nie odrobimy strat w najbliższych kilkunastu latach (jeżeli nasza strata wynosi około 30%), ale przede wszystkim ryzykujemy utratę siedmiu lat tłustych – jeżeli oczywiście nastaną.
 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).