Aktywne strategie dłużne szansą na wyższy zysk w 2015 r.

10.12.2014
Aktywne strategie dłużne szansą na wyższy zysk w 2015 r.

 

W 2015 r. wyniki funduszy pieniężnych będą najprawdopodobniej nieco niższe niż w tym roku. Na chwilę obecną wydaje się, że może to być przedział ok. 2,5–3%. W przypadku funduszy obligacji wyższą stopę zwrotu ponad tę wartość mają szansę przynieść strategie aktywnie zarządzane – szczególnie te, które obejmują swoim spektrum inwestycyjnym także rynki zagraniczne.”

Andrzej Czarnecki,
zarządzający funduszami obligacji Union Investment.


Aktywne strategie dłużne szansą na wyższy zysk w 2015 r. – o prognozach dla rynku długu oraz o wynikach funduszy pieniężnych i obligacyjnych rozmawiamy z Andrzejem Czarneckim, zarządzającym funduszami obligacji Union Investment TFI.


Rada Polityki Pieniężnej nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w kwestii ewentualnych obniżek stóp procentowych. Czy można jednak pokusić się o przybliżoną prognozę wyników funduszy pieniężnych i dłużnych w 2015 r.? Jakich stóp zwrotu możemy się spodziewać?

Uwzględniając obecny poziom stóp procentowych, WIBOR oraz rentowności obligacji, wyniki funduszy pieniężnych będą najprawdopodobniej nieco niższe niż w tym roku. Na chwilę obecną wydaje się, że może to być przedział ok. 2,5–3%. W przypadku funduszy obligacji wyższą stopę zwrotu ponad tę wartość mają szansę przynieść strategie aktywnie zarządzane – szczególnie te, które obejmują swoim spektrum inwestycyjnym także rynki zagraniczne, np. Turcję, Węgry.

 

Jakie czynniki zewnętrzne będą ważne dla polskiego rynku długu w kolejnym roku?

Na rynki obligacji na świecie będzie miała wpływ przede wszystkim rozbieżna polityka pieniężna na rynkach bazowych. Z jednej strony oczekujemy silnej stymulacji ze strony Europejskiego Banku Centralnego, z drugiej strony podwyżek stóp procentowych przez amerykański Fed od drugiej połowy przyszłego roku.
 

A z czynników wewnętrznych?

Niewątpliwie wzrost gospodarczy. Polski PKB na koniec 2015 r. powinien odnotować dynamikę podobną do tegorocznej, tj. w okolicach 3%. Byłby to bardzo dobry rezultat. Nie spodziewam się natomiast wzrostu inflacji ponad cel inflacyjny NBP, co jest informacją pozytywną dla rynku długu, gdyż inflacja nie będzie wywierała presji na podwyżkę stóp procentowych przez RPP.

 

 

Załączniki: