Aktywność na rynku fuzji i przejęć zwiastuje wzrost cen akcji

20.04.2012
Aktywność na rynku fuzji i przejęć zwiastuje wzrost cen akcji

 

Kryzys zadłużeniowy w strefi e euro spowodował duży wzrost zainteresowania bezpiecznymi aktywami: złotem, a także wybranymi walutami i obligacjami państw o stabilnej sytuacji gospodarczej. Nie zaskakuje więc fakt, że po okresie wzmożonego popytu ceny wielu papierów dłużnych doszły do poziomów, przy których może następować wyhamowywanie dalszego wzrostu cen. Oznacza to, że dynamika zysków z rynku obligacji będzie niższa niż obserwowana na początku tego roku. Zarządzający Union Investment TFI spodziewają się, że w tej sytuacji światowy kapitał będzie stopniowo przepływał na rynki akcji. Widoczne są już pierwsze sygnały zapowiadające taką tendencję – w ostatnim czasie doszło do wielu wezwań na spółki notowane na GPW.