Alfy 2014: Union Investment ponownie najlepszym TFI według Analiz Online!

11.03.2015
Alfy 2014: Union Investment ponownie najlepszym TFI według Analiz Online!

 

Analizy Online – niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco monitoruje i szczegółowo analizuje sytuację na rynku kapitałowym – po raz drugi przyznały nagrody dla najlepszych funduszy inwestycyjnych oraz TFI na polskim rynku.


Statuetkę Alfa dla najlepszego towarzystwa drugi raz z rzędu otrzymało Union Investment TFI, którego fundusze zostały najwyżej ocenione przez analityków. W uzasadnieniu wyróżnienia czytamy m.in.: „Towarzystwo oferuje fundusze charakteryzujące się wysoką jakością w każdym z 4 branych pod uwagę segmentów – akcyjnym, mieszanym, dłużnym oraz gotówkowym i pieniężnym”. Najlepszym funduszem w kategorii gotówkowych i pieniężnych został UniKorona Pieniężny zarządzany przez Andrzeja Czarneckiego. Na tle konkurentów wyróżnił się on pod względem efektywności, powtarzalności, dobrych wyników oraz poziomu kosztów.


Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/18000/
alfy-2014-%E2%80%93-nagradzamy-zwyciezcow-.html
.


Małgorzata Góra-Dubiela, Prezes Zarządu Union Investment TFI

Statuetka dla najlepszego TFI w Polsce, przyznana nam przez Analizy Online drugi rok z rzędu, stanowi dla nas ogromne wyróżnienie, a jednocześnie potwierdzenie wysokiej jakości zarządzania. Bardzo dobre i powtarzalne wyniki funduszy, które są wizytówką naszego TFI, to zasługa przede wszystkim doświadczonego i jednego z najstabilniejszych w Polsce zespołów zarządzających. Cieszymy się z otrzymanych nagród, podobnie jak ze wszystkich dotychczasowych wyróżnień przyznanych nam w ciągu minionych 20 lat. Największą nagrodą jest jednak zadowolenie naszych Klientów oraz partnerów biznesowych ze współpracy z nami. To przede wszystkim ono motywuje nas do dalszej wytężonej pracy na rzecz rozbudowywania oferty produktowej i efektywnego zarządzania powierzonymi nam środkami.