Amerykanie trochę się wystraszyli maja

10.05.2013
Amerykanie trochę się wystraszyli maja

 

Część uczestników funduszy powierniczych w USA postanowiła pozbyć się jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych – wynika z opublikowanych danych Investment Company Institute.

W tygodniu kończącym się 1 maja, po raz pierwszy w tym roku, znacznie więcej było umorzeń niż nabyć w klasie funduszy akcyjnych – odpływ 4 374 mln USD, w tym z funduszy inwestujących na rynku amerykańskim wycofano  4 054 mln dolarów.

Jednak nie wszyscy Amerykanie wzięli sobie do serca znane powiedzenie „sell in May and go away", bowiem w tym samym czasie odnotowano rekordowy napływ środków do funduszy mieszanych na poziomie 6,5 mld dolarów, przy średnim napływie w poprzednich czterech tygodniach na poziomie około 1,5 mld USD. Wskazuje to bardziej na chęć obniżenia ryzyka niż na odwrót amerykańskich inwestorów z rynku akcji.

Gdy dodamy jeszcze nadwyżkę wpłat nad wypłatami w funduszach obligacji na poziomie 961 mln, dodatnie saldo dla całego rynku funduszy powierniczych w USA (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) wyniosło 3 mld dolarów w tygodniu kończącym się 1 maja, w porównaniu do ponad 8 mld w tygodniu kończącym się 24 kwietnia bieżącego roku.

W skali całego miesiąca nadwyżka wpłat nad wypłatami wyniesie w kwietniu około 27 mld dolarów, czyli najmniej w tym roku; w styczniu saldo wyniosło ponad 80 mld, w lutym 43 mld, a w marcu prawie 38 mld USD.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).