Amerykanom wciąż brakuje wiary we własny rynek

23.11.2010
Amerykanom wciąż brakuje wiary we własny rynek

 

Podczas ostatniego mojego przeglądu napływu środków do funduszy powierniczych na rynku amerykańskim - z połowy października, wydawało się, że wreszcie jest szansa na to, że napływ nowych środków do funduszy akcji inwestujących na rodzimym rynku będzie wyższy niż odpływ. Statystyki przeglądam już od połowy bieżącego roku i przez cały ten czas – tydzień po tygodniu, ujemne saldo wynosiło co najmniej 2-3 miliardy, a wcale nierzadko przekraczało 5 mld USD. I wreszcie w tygodniu kończącym się 13 października spadło do „zaledwie” 600 milionów USD – oczywiście na minusie. Oczekiwałem dodatniego salda.

Dokonując nowego przeglądu (danych publikowanych przez Investment Company Instutite – otrzymujący dane z 95% rynku amerykańskiego) niestety nie zauważyłem przełomu. W kolejnym tygodniu – kończącym się 20-tego października saldo było najlepsze wynosiło – minus 217 milionów, lecz w kolejnych dwóch tygodniach ponownie wzrosło, odpowiednio do: (-) 2,980 oraz 1,132 mld USD.

Trzeba jednak dodać, że amerykańscy ciułacze korzystający z funduszy powierniczych wcale nie odsunęli się od akcji a tym bardziej od funduszy jako takich. Bowiem cały czas obserwujemy dodatnie saldo napływów środków do funduszy akcji inwestujących na rynkach zagranicznych (w okresie między 6.10 a 3.11 wynosiło ono odpowiednio w okresach tygodniowych: 1,385; 2,291; 0,569; 1,863 mld USD). Również fundusze zrównoważone cały czas pozyskują więcej aktywów niż tracą: 1,460; 1,014; 0, 356; 0,744 mld.

Na skutek cały czas wysokiego napływu środków do funduszy obligacji (5,721; 6,472; 5,348; 3,508 mld) ogólny bilans obejmujący wszystkie klasy funduszy powierniczych (długoterminowego inwestowania – z wyłączeniem funduszy pieniężnych) jest wciąż bardzo pozytywny i wyglądał w poszczególnych tygodniach w okresie między 6 października a 3 listopada bieżącego rok następująco: 7,942; 9,560; 3,292; 4,983 mld USD.

Poznaliśmy także dane z naszego rodzimego podwórka - za październik br. Przyznam, że oczekiwałem dużo lepszych – biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki (dobrą koniunkturę na rynku akcji) a także to, że nasi inwestorzy w przeszłości byli wyjątkowo wrażliwi na bieżącą koniunkturę. Według rzeczywistych danych zebranych dla 370 funduszy (podanych przez Analizy Online) nadwyżka wpłat nad wypłatami, z uwzględnieniem środków zaangażowanych w konwersję, wyniosła w październiku +568,71 mln zł.

Tak stosunkowo słaby bilans nie wynikał jednak z niewielkich wpłat. On był pochodną dużego poziomu wypłat – po prostu wielu inwestorów uznało, że poziom akcji jest bardzo wysoki, na tyle aby skonsumować spore zyski. W październiku aktywność klientów była najwyższa od maja bieżącego roku. Wartość wpłat wyniosła w październiku +6,9 mld zł, natomiast wypłaty osiągnęły poziom -6,3 mld zł.

Co przyniesie końcówka roku? Sam jestem tego ciekaw.

Maciej Rogala

Maciej Rogala Maciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).