Błędna wycena funduszu UniEURIBOR

10.03.2014
Błędna wycena funduszu UniEURIBOR

 

W dniach 5.02.2014 - 6.03.2014  roku miała miejsce błędna wycena subfunduszu UniEuribor. Błędne dane zostały skorygowane. Wyrównanie strat Uczestnikom nastąpi zgodnie z zapisami prospektu.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dołożymy wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

Załączniki: