Budując zwycięski portfel, nie zapomnij o funduszach Union Investment TFI

15.01.2016
Budując zwycięski portfel, nie zapomnij o funduszach Union Investment TFI

 

Analizy Online opracowały nową, szybką metodę konstruowania portfela złożonego z najlepszych funduszy inwestycyjnych na rynku. Dzięki niej inwestorzy mogą uzyskiwać ponadprzeciętne stopy zwrotu. W produktach polecanych inwestorom znalazły się aż trzy rozwiązania Union Investment TFI.

Zaproponowana przez analityków metodologia jest prosta: zastosować filtr oparty na gwiazdkowych ratingach Analiz Online, a następnie dodatkowy filtr bazujący na rankingach. Pierwszy filtr przepuszcza do dalszej analizy wyłącznie te fundusze, którym przyznano 4- i 5-gwiazdkowy rating. Drugi filtr – rankingowy – oblicza się poprzez zsumowanie ocen (w skali od 1–5) przyznanych funduszom w horyzoncie 12 i 36 miesięcy. Eksperci z Analiz Online sprawdzili, jak działa takie połączenie wstecz i okazało się, że stopa zwrotu dla wyselekcjonowanych funduszy jest zazwyczaj wyższa: zarówno od średniej w poszczególnych grupach, jak i od benchmarków dla poszczególnych klas aktywów.

Stosując nowo opracowaną metodologię, Analizy Online opublikowały ranking polecanych rozwiązań inwestycyjnych na ten rok. Rygorystyczne kryteria spełniły także fundusze zarządzane przez Union Investment TFI.

W grupie najlepszych funduszy akcji europejskich rynków wschodzących znalazł się subfundusz UniAkcje: Nowa Europa, który posiada 4-gwiazdkowy rating i wysokie noty w rankingach. Ten subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. papiery polskie, tureckie czy węgierskie). Jego zaletą jest aktywna polityka inwestycyjna i brak benchmarku, co pozwala na wyszukiwanie przez zarządzającego okazji inwestycyjnych i przeważanie ich w portfelu.

W grupie najwyżej ocenionych funduszy dłużnych i gotówkowych znalazły się aż dwa rozwiązania z oferty Union Investment TFI. W kategorii funduszy dłużnych polskich korporacyjnych – UniWIBID Plus, a w kategorii gotówkowych i pieniężnych – UniKorona Pieniężny. UniWIBID Plus to produkt dedykowany przede wszystkim Klientom zamożnym oraz przedsiębiorstwom, dla których ważne są ograniczone ryzyko kredytowe i niska zmienność jednostki funduszu przy zachowaniu rentowności przekraczającej benchmark. Natomiast UniKorona Pieniężny to jeden z najpopularniejszych funduszy na polskim rynku inwestycyjnym – z 5-gwiazdkowym ratingiem Analiz Online za ponadprzeciętne i powtarzalne wyniki inwestycyjne. Jego wyróżnikiem jest aktywna, 3-filarowa strategia inwestycyjna oparta na części skarbowej, korporacyjnej i euroobligacyjnej.

Ratingi Analiz Online pomagają inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji na rynku funduszy. Przy ich tworzeniu brane są pod uwagę aspekty ilościowe (takie jak wyniki, zysk, ryzyko, koszty) oraz czynniki jakościowe (m.in. stabilność i przewidywalność stóp zwrotu, doświadczenie zespołu zarządzających oraz organizacja procesu inwestycyjnego). Rating Analiz Online na poziomie 4 i 5 gwiazdek poza wyżej wymienionymi rozwiązaniami mają ponadto subfundusze: UniKorona Akcje, UniAkcje Dywidendowy, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniObligacje Aktywny, UniKorona Obligacje i UniLokata.

Chcesz wiedzieć więcej?


www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/19453/niezwykle-prosta-metoda-wyboru-funduszu.html
www.analizy.pl/fundusze/newsletter/19501/najlepsze-z-najlepszych--fundusze-do-budowy-portfela.html