Chmury nad węglem coraz czarniejsze

03.06.2015
Chmury nad węglem coraz czarniejsze

 

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie, w tym zapobiegające niekorzystnym zmianom klimatycznym staje się coraz ważniejsze w polityce inwestycyjnej instytucjonalnych inwestorów na całym świecie.

Wynika to z coraz silniejszej presji uczestników funduszy emerytalnych a także oszczędzających w funduszach inwestycyjnych.

W odpowiedzi na to inwestorzy instytucjonalni domagają się na przykład coraz większej przejrzystości i uwzględniania w raportach finansowych kwestii odpowiedzialnego działania firm naftowych.

Drugi co do wielkości fundusz emerytalny  na świecie - norweski Government Pension Fund Global  GPFG (ponad 800 mld euro aktywów) –  wezwał kilka miesięcy temu dwie największe europejskie firmy naftowe (BP i Shell) do publikowania informacji na temat wpływu, jaki mogą mieć zmiany klimatu na ich modele biznesowe.

GPFG w tym roku w swoich proekologicznych działaniach pójdzie jeszcze dalej. Ma sprzedać akcje wszystkich spółek w portfelu w zbyt dużym stopniu uzależnionych od węgla. To wyniki głosowania w norweskim parlamencie, które zakończyło się porozumieniem popartym przez wszystkie partie.

GPFG ma sprzedać swoje udziały w firmach, których działalność w 30% lub w większym udziale związana jest z branżą węglową.  Ma na to czas  do 1 stycznia 2016 r. Decyzja funduszu oznacza, że będzie zmuszony zbyć akcje takich firm, jak: niemiecki RWE, Shenhua China, Duke Energy z USA, AGL Energy z Australii, Reliance Power z Indii, Electric Power Development Corporation z Japonii, Semirara z Filipin oraz polski PGE.

Kolejną proekologiczną inicjatywą jest apel  inwestorów instytucjonalnych zarządzających aktywami w kwocie 12 bln USD do ministrów finansów państw grupy G7, aby dążyli do długoterminowego celu, jakim ma być redukcja emisji dwutlenku węgla. W liście podpisanym przez 120 inwestorów instytucjonalnych sygnatariusze podkreślają, że politycy dysponują narzędziami, które mogą bardzo skutecznie promować inwestycje w projekty charakteryzujące się niską emisją gazów cieplarnianych, które w ostatecznym rezultacie przyczynią się do ograniczenia przyszłych strat gospodarczych wynikających ze zmian klimatycznych. Wezwali również do „dobrze zaprojektowanej” polityki, która wprowadzałaby zachęty dla niskoemisyjnych projektów inwestycyjnych. List został wysłany w ubiegłym tygodniu przed spotkaniem ministrów finansów G7 w Dreźnie. Niemcy, jako gospodarz spotkania, będą miały okazję aby przyczynić się do bardziej odważnej i stanowczej polityki, mającej zapobiec zmianom klimatycznym przed konferencją klimatyczną ONZ w Paryżu w grudniu tego roku.
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.