Chwilowa zmienność cen polskich obligacji z powodu węgierskich problemów

18.01.2012
Chwilowa zmienność cen polskich obligacji z powodu węgierskich problemów

 

Od sierpnia ubiegłego roku, kiedy to kryzys zadłużeniowy w strefi e euro zaczął się rozprzestrzeniać na kolejne kraje, na rynkach fi nansowych panuje znaczna zmienność. Jest ona widoczna nie tylko w wycenach akcji spółek giełdowych, ale i w rentownościach rządowych obligacji niektórych krajów – poza Grecją przede wszystkim Włoch i Hiszpanii. Nerwowość inwestorów w pewnym stopniu przekłada się również na polski rynek.