Czas na Turcję - zmiana zaangażowania w subfunduszu UniAkcje: Nowa Europa

03.07.2012
Czas na Turcję - zmiana zaangażowania w subfunduszu UniAkcje: Nowa Europa

 

Spowolnienie gospodarcze obserwowane na świecie powoduje konieczność większej dywersyfi kacji inwestycji pomiędzy branże, regiony i kraje. Stopniowy spadek cen surowców energetycznych – przede wszystkim ropy i węgla – skłania do poszukiwania rynków alternatywnych do rosyjskiej giełdy.