Czy będzie rewolucja w PPE

06.11.2014
Czy będzie rewolucja w PPE

 

Miesiąc temu uczestniczyłem w debacie zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” na temat zmian w pracowniczych programach emerytalnych. Wszyscy podkreślali, że PPE w aktualnej formule się nie sprawdziły. Po pierwsze dlatego, że istnieje wadliwy system podatkowy, w którym składka wpłacana do PPE stanowi dochód podlegający opodatkowaniu, a dopiero wypłata i zyski są wolne od podatku, i po drugie dlatego, że to pracodawca, a nie pracownik, finansuje składkę podstawową.

W trakcie debaty Ryszard Petru – przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich – zdradził, że została przygotowana przez grupę ekspertów propozycja zmian w pracowniczych programach emerytalnych, która będzie prawdziwą rewolucją. Co prawda nie zdradził szczegółów, ale z dyskusji można było wywnioskować, że proponowane zmiany idą bardzo daleko.

Podawano przykłady rozwiązań, jakie obowiązują w Nowej Zelandii, a także ostatnich zmian w zakładowych planach emerytalnych w Wielkiej Brytanii. Jeżeli nowo przyjęte rozwiązania miałyby być hybrydą systemów w obu tych krajach, to możemy się spodziewać przede wszystkim tego, że oferowanie zakładowych planów emerytalnych dla przedsiębiorstw powyżej określonej liczby pracowników (na przykład 100) będzie obowiązkowe i – co więcej – obowiązkowe będzie finansowanie składki pracowników, początkowo na określonym niskim poziomie, na przykład 1% wynagrodzenia, i stopniowo zwiększane, do określonego pułapu, na przykład 3 lub 4%. Ponadto pracownik będzie dofinansowywał składkę takim samym wkładem własnym. Co prawda uczestnictwo w tak zmienionym planie będzie dla pracownika dobrowolne, ale będzie obowiązywało tzw. automatyczne zapisywanie: pracownik w momencie uruchomienia programu będzie automatycznie przystępował do programu z możliwością rezygnacji – konieczne będzie złożenie odpowiedniej deklaracji o wystąpieniu z programu u pełnomocnika pracodawcy.

Takie właśnie rozwiązania obowiązują w Wielkiej Brytanii. Gdyby jednak miało być skopiowane rozwiązanie z Nowej Zelandii, to oprócz składki pracodawcy i pracownika byłaby jeszcze wnoszona dopłata z budżetu.

Na moje pytanie zadane panu Ryszardowi Petru, jakie są szanse zmian w odpowiednich przepisach i kiedy one nastąpią, odpowiedział, że po wyborach parlamentarnych, czyli już w 2015 roku.

Czy tak się stanie i jaki kształt przyjmą nowe rozwiązania dotyczące zakładowych planów emerytalnych? Przekonamy się już w przyszłym roku.
 


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).
 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.
 

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).
 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.

- See more at: http://www.union-investment.pl/artykul/jezeli-wzrosna-nasze-pensje-zaczniemy-wiecej-oszczedzac#sthash.Iqg9iYLw.dpuf

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).
 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.

- See more at: http://www.union-investment.pl/artykul/jezeli-wzrosna-nasze-pensje-zaczniemy-wiecej-oszczedzac#sthash.Iqg9iYLw.dpuf