Czy czeka nas window dressing OFE?

08.01.2014
Czy czeka nas window dressing OFE?

 

Ostatnio pojawiło się szereg komentarzy o tym, że to OFE są odpowiedzialne za wyprzedaż akcji na GPW i w konsekwencji za spadek na giełdzie. Przy okazji pojawiają się wyjaśnienia, że: OFE muszą dostosować portfel do nowych wymagań ustawowych. Powód bieżącej wyprzedaży przez OFE może być inny.
Na początku lutego, OFE umarzając porfel obligacji, staną się funduszami akcyjnymi. W związku z tym, ewentualne wzrosty cen akcji na giełdzie wydają się SKRAJNIE niekorzystne dla OFE przed przekazaniem obligacji. Najlepiej aby wzrosty na giełdzie rozpoczęły po dniu, w którym OFE staną się (zostaną zmuszone) funduszami akcyjnymi.
Czy czeka nas wyjątkowa koniunktura na giełdzie - począwszy od lutego?
Jak długo może potrwać? W interesie właścicieli PTE najlepiej aby trwała co najmniej do końca lipca bieżącego roku, czyli do ostatniego dnia, w którym będzie mogli podjąć decyzję o pozostaniu w OFE.
Czy tak się stanie? Zobaczymy, ale warto uwzględnić ten czynnik w ewentualnych swoich decyzjach inwestycyjnych w najbliższych kilku miesiącach.


Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).