Decyzja FED w opinii inwestorów instytucjonalnych

29.12.2015
Decyzja FED w opinii inwestorów instytucjonalnych

 

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia FED podjęto decyzję o podniesieniu stóp procentowych w USA - pierwszy raz od 10 lat. Na stronach portalu IPE.com znalazłem kilka ciekawych opinii na temat wpływu tej decyzji na przyszłą koniunkturę na rynkach finansowych.

Większość z uczestników rynku, wyraża opinię, że choć decyzja Rezerwy Federalnej, aby podnieść stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego – pierwszy raz od prawie dziesięciu lat – była powszechnie oczekiwana, to najważniejsza dla przyszłej koniunktury na rynkach finansowych jest ścieżka przyszłych podwyżek stóp. Podnosząc stopy procentowe o 0,25 proc. do 0,5 proc., Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że prawdopodobne są w 2016 roku cztery kolejne podwyżki o 0,25 punktu procentowego za każdym razem.

Jeden ze strategów w firmie BlackRock, pragnący zachować anonimowość, powiedział portalowi IPE.com: „Niektóre firmy mogą znacząco odczuć wzrost kosztów finansowania zewnętrznego, ale to głównie dlatego, że nie było od tak dawna żadnej podwyżki stóp procentowych”. W uspokajającym tonie dodał: „Fed w komunikacie zapowiedział, że stopy pozostaną na niskim poziomie, a cykl podwyżek ma być stopniowy, co powinno pozwolić rynkom zaadoptować się do tych nowych warunków ze względną łatwością”.

Przedstawiciel BlackRock dodał, że: „Gospodarki poza USA nadal będą walczyć, a rynki wschodzące prawdopodobnie pozostaną pod presją. O wysokie zyski z akcji amerykańskich także będzie trudniej w warunkach umocnienia się dolara, o zyski przedsiębiorstw będzie trudniej, dlatego trzeba będzie położyć większy nacisk na selektywność. W kolejnych latach będziemy preferować inwestycje w akcje, zwłaszcza firm japońskich i europejskich, zamiast rynku obligacji i neutralnych strategii”.

Przedstawiciel Deutsche Asset & Wealth Management powiedział, że ich prognozy po decyzji FED nie uległy zmianie dla roku 2016. CIO Stefan Kreuzkamp stwierdził: „Mamy konstruktywne podejście do rozwiniętych rynków, z lekką preferencją dla Europy i Japonii w stosunku do USA. W centrum naszej uwagi są sektory wysokich technologii, cyklicznych dóbr konsumpcyjnych oraz finanse”. I dodał: „Zdajemy sobie sprawę z ryzyka rynkowego związanego z podwyżką Fed – na przykład dla funduszy klas aktywów wyższego ryzyka. Należy oczekiwać słabości rynku akcji w następstwie podwyżki Fed, a następnie wykorzystać to jako możliwość okazyjnego zakupu”.

James Rutherford, CIO w Hermes Sourcecap zwraca uwagę na rozbieżności w programach pieniężnych Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), dodając, że „istnieją oznaki pogłębiania się deflacji w całej strefie euro. W efekcie, spodziewamy się dalszego zmniejszenia stopy depozytowej w celu ożywienia akcji kredytowej”. Zaznaczył, że taka decyzja EBC byłaby bardzo dobra dla inwestorów. „Nadmiar płynności mógłby znaleźć swoje ujście w realnej gospodarce, przez co akcje europejskich firm powinny przynieść wyższe stopy zwrotu od amerykańskich” – powiedział James Rutherford.

Natomiast Ian Kernohan, ekonomista z Royal London Asset Management, powiedział: „Chociaż zgadzamy się, że Fed będzie początkowo trzymał się bardzo umiarkowanej ścieżki podwyżek stóp procentowych, to rynek często nie docenia tempa wzrostu stóp procentowych. Jeśli dane z rynku pracy przez resztę zimy pozostaną solidne w połączeniu z dalszym wzrostem inflacji, rynek może zrewidować swój pogląd na temat prawdopodobnej ścieżki stóp procentowych w USA”. W tym przypadku, jak powiedział Kernohan: „Rynek obligacji będzie najbardziej narażony na spadki w wyniku takiej nowej oceny – w szczególności obligacji rządowych”.

Kończący się właśnie 2015 rok okazał się dla rodzimych inwestorów niezbyt łaskawy, głównie za sprawą polityków, którzy podjęli lub planują podjąć decyzje wpływające na zyski wielu przedsiębiorstw, przede wszystkim dla banków i ubezpieczycieli.

Patrząc jednak na poziom dzisiejszych wycen polskich akcji, a także biorąc pod uwagę powyższe opinie przedstawicieli największych światowych instytucji finansowych, jest duża szansa na to, że rok 2016 przyniesie wreszcie bardzo długo oczekiwane odbicie na GPW, czego sobie i wszystkim uczestnikom funduszy serdecznie życzę, w szczególności tym, którzy zainwestowali swoje oszczędności w fundusze akcji polskich w 2007 roku i wciąż czekają na odrobienie strat.
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.