Długoterminowe inwestowanie w fundusze akcji Union Investment TFI – to się opłaca.

17.05.2017
Długoterminowe inwestowanie w fundusze akcji Union Investment TFI – to się opłaca.

 

• Gazeta Giełdy „Parkiet” przeanalizowała, jak portfele akcji polskich radziły sobie od czasu ostatniego kryzysu finansowego. UniKorona Akcje znalazł się w gronie funduszy, które przez ostatnie 10 lat zarabiały najwięcej i są już bliskie przebicia poziomu ze szczytu hossy z 2007 r.
• „Puls Biznesu” zbadał wyniki funduszy akcji polskich w różnych horyzontach czasowych. W perspektywie 5 lat najlepszy okazał się UniAkcje Wzrostu, który zarobił niemal 70%.
 
„Parkiet” podsumował wyniki funduszy akcji polskich od czasu krachu giełdowego wywołanego upadkiem amerykańskiego banku Lehman Brothers. Okazało się, że kilka funduszy już niebawem ma szansę pokonać poziom ze szczytu hossy z 6 lipca 2007 r.
Co wyróżnia te fundusze? Według „Parkietu” przede wszystkim są lepsze od indeksu WIG:
„Ich zarządzający potrafią wybierać te spółki, których kursy rosną stosunkowo mocniej, i unikać tych, które zostają w tyle”.
W tym elitarnym gronie znalazł się nasz subfundusz UniKorona Akcje.
 
Ryszard Rusak, dyrektor inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI
 
Dziesięć lat to idealny okres, aby rzetelnie ocenić efektywność funduszu akcji. Przez ten czas fundusz musi jak najlepiej wykorzystywać okresy wzrostów na giełdzie, ale również mierzyć się ze spadkami indeksów i trendami bocznymi. Patrząc z tej perspektywy, zarządzanie funduszem akcji można porównać do Tour de France. Kolarz nie musi wygrać każdego etapu, żeby zwyciężyć w całym wyścigu. Fundusz natomiast nie musi być co roku na szczycie zestawień, aby w horyzoncie kilku czy kilkunastu lat wypracowywać dla inwestorów ponadprzeciętne i wyróżniające się na tle rynku stopy zwrotu.
 
Pełen artykuł „Portfele akcji polskich lada dzień odrobią straty po Lehmanie” z subfunduszem UniKorona Akcje w roli głównej, do przeczytania w weekendowym „Parkiecie” (13-14 maja 2017 r.) i na stronie http://www.parkiet.com/artykul/1515063-Portfele-akcji-polskich-lada-dzien-odrobia-straty-po-Lehmanie.html.
 
 
Również „Puls Biznesu” przeanalizował wyniki funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii i doszedł do wniosku, że jeżeli inwestor szuka najskuteczniejszych długodystansowców, nie powinien sugerować się ich wynikami w krótszym terminie. Wśród wyróżnionej przez „Puls Biznesu” szóstki funduszy najlepszy okazał się UniAkcje Wzrostu, który przez ostatnie pięć lat (według wyceny na koniec kwietnia 2017 roku) zarobił 69,6%.

 

Tomasz Matras, zarządzający subfunduszem UniAkcje Wzrostu

Aby rzetelnie ocenić fundusz akcji, jego wyniki powinno się analizować w długim, minimum 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym. Dopiero taka analiza pozwala stwierdzić, jak fundusz radzi sobie w czasie hossy i – co ważniejsze – jak chroni kapitał inwestorów w czasie bessy. Regularne osiąganie wyników lepszych od średniej niezależnie od sytuacji panującej na rynku finansowym jest dużym wyzwaniem. Dlatego tylko dłuższa perspektywa pozwala na oddzielenie funduszy długodystansowych, których wyniki są stabilne, od gwiazd jednego sezonu.
 
Pełen artykuł „Chcesz zarobić, bądź cierpliwy” o wynikach UniAkcje Wzrostu i innych funduszy akcji polskich w długim terminie – do przeczytania w „Pulsie Biznesu” z dnia 15 maja 2017 r. oraz na stronie https://www.pb.pl/chcesz-zarobic-badz-cierpliwy-861430.

 

Załączniki:
pdf News dnia 2017.05.17 17.05.2017
(141.64 KB)