Dobry czas dla akcji – indeksy w górę

24.08.2012
Dobry czas dla akcji – indeksy w górę

 

Po słabszym kwietniu i maju, kiedy to optymizm inwestorów został przygaszony przez doniesienia ze strefy euro oraz zza Oceanu, kolejne tygodnie były już zdecydowanie lepsze. W obliczu ostatnich wydarzeń zarządzający Union Investment TFI podtrzymują swoją prognozę dla głównych indeksów warszawskiej giełdy na poziomie 12–15%, przy czym wobec spodziewanej podwyższonej zmienności zalecają zakup jednostek funduszy akcji w okresach korekt i założenie kilkuletniego horyzontu inwestycyjnego.

Załączniki: