Dobry rok dla akcji?

05.02.2013
Dobry rok dla akcji?

 

W co inwestować średnio- i długoterminowo?

Sygnały płynące z gospodarki pozwalają śmielej patrzeć w kierunku akcji, które w obecnych warunkach mogą być bardziej atrakcyjne od instrumentów dłużnych.