Emerytura obywatelska

30.05.2011
Emerytura obywatelska

 

25 maja br. Rzeczpospolita zorganizowała konferencję dotyczącą III filara. Uczestniczyli tzw. eksperci i praktycy. Obu dzieliła przepaść. Dyżurnym ekspertem jest prof. Marek Góra, współtwórca reformy emerytalnej. Uczestniczy we wszystkich panelach, debatach. Niestety. Dlaczego? Bo nie zmienia zdania. Chyba dlatego, że nie może – przyznać się do błędu. Jest przeciwny wszelkim ulgom stymulującym dodatkowe oszczędzanie, nawet teraz - po 12 latach od wprowadzenia systemu, który uratował budżet ale zrujnował nasze przyszłe emerytury.

Profesor Góra wciąż jak mantrę powtarza: trzeba edukować a nie sztucznie stymulować. Problem jednak w tym, że edukacja, to wie każdy praktyk, niczego nie da. I nie dała także w Polsce. Zaledwie 5% oszczędza w III filarze. We wszystkich krajach, prawie, istnieje od wielu lat system zachęt do oszczędzania, który się sprawdził. Polega on nie na uldze podatkowej, ale na odroczeniu podatku – ze składki na wypłatę świadczenia. To odroczenie to niezwykle skuteczna zachęta, bo odczuwalna już w momencie odkładania składki.
Dopiero od 1 stycznia 2012 roku będziemy mogli odkładać środki na dodatkową emeryturę w formie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego – do wysokości 4% dochodów osiągniętych w roku poprzednim i te wpłaty odpiszemy sobie od podstawy opodatkowania. Niestety 12 lat przepadło. Najgorsze jest to, że większość z nas żyła w błogiej nieświadomości. Wiedzieliśmy, że emerytura wypłacana z systemu obowiązkowego będzie niska, ale nie mieliśmy pojęcia o tym jak bardzo niska.
I na szczęście, wreszcie dotarło do naszej świadomości, że nasza emerytura będzie poniżej poziomu bezpieczeństwa finansowego. Dzisiaj nikt nie kwestionuje tego, że poziom świadczeń wypłacanych z I i II filara będzie stanowił około 30% naszych zarobków. Przestraszyliśmy się. Na szczęście.
Bo jest czego się bać. Dzisiaj średnie zarobki w Polsce wynoszą 3500 zł brutto – czyli około 2500 zł na rękę. 30% tej kwoty to mniej niż 800 zł. Ponad połowa Polaków otrzymuje przeciętne wynagrodzenie lub niższe. Ponad połowa Polaków otrzyma z systemu obowiązkowego emeryturę nie wyższą niż dzisiejsze 750 zł.
W konferencji uczestniczyła pani minister Jolanta Fedak i wspomniała, że być może w przyszłości powinniśmy zastanowić się nad systemem emerytalnym z tzw. emeryturą obywatelską – na minimalnym, takim samym poziomie dla wszystkich.
A mi się wydaję, że już mamy taki system.  Czy warto czekać na odpis podatkowy do 1 stycznia 2012? Oczywiście, że nie. Mamy IKE z rzeczywistą ulgą – w podatku Belki. Od stycznia będziesz mógł dokonać transferu zgromadzonej w IKE kwoty na IKZE i dokonać odpisu kwoty, która już dzisiaj zacznie pracować na twoją przyszłą emeryturę.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).