Fed utrzymuje luźną politykę - zmieniają się tylko narzędzia

20.12.2013
Fed utrzymuje luźną politykę - zmieniają się tylko narzędzia

 

Piotr Minkina, menedżer ds. produktów inwestycyjnych

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu amerykański bank centralny (Fed) podjął długo wyczekiwaną przez rynki decyzję, ograniczając skalę skupowanych aktywów w ramach tzw. QE3. Kwota, którą Fed co miesiąc wspomagał rynki finansowe, zostanie zmniejszona z dotychczasowych 85 mld USD do 75 mld USD już w styczniu 2014 r. Ograniczenie to obejmie proporcjonalnie papiery skarbowe oraz obligacje zabezpieczone hipotecznie, tzw. MBS.

Amerykański rynek akcji zareagował na tę informację pozytywnie, co z kolei miało bezpośrednie przełożenie na indeksy europejskich rynków rozwiniętych, które po rozpoczęciu sesji giełdowych rosły. Nastroje na większości rynków wschodzących na początku notowań również okazały się dobre, choć mniej entuzjastyczne, co wpisuje się w trend panujący od maja 2012 r.

Rynek obligacji w USA i Niemczech przyjął decyzję Fed dość spokojnie – bezpośrednio przed jej podjęciem rentowności papierów skarbowych lekko rosły, by po ogłoszeniu zmian powrócić do poziomów sprzed dwóch dni. Podobna sytuacja miała miejsce w Polsce, gdzie zapowiedź Fed przyniosła lekki wzrost cen obligacji.

Pomimo wcześniejszych obaw o skutki redukcji skupu aktywów reakcje inwestorów okazały się wyważone. Zachowanie to jednak nie dziwi, ponieważ stanowisko Fed w kwestii polityki monetarnej nadal nie zmienia się, a zapowiedziane ograniczanie QE3 nosi wyłącznie znamiona zmiany narzędzi, a nie samego podejścia Fed do wspierania amerykańskiej gospodarki.

Jak działania Fed wpłyną na rynki w dalszej perspektywie?

Jeżeli ograniczanie QE3 będzie postępowało w tempie 10 mld USD miesięcznie, to w przyszłym roku, licząc od stycznia 2014 r., Fed skupi obligacje za kolejne 320 mld USD.

Dodatkowo Fed zamierza utrzymać niskie stopy procentowe dłużej niż wcześniej zakładał. W rezultacie stopy procentowe pod koniec 2015 r. i 2016 r. powinny być niższe od dotychczasowych oczekiwań inwestorów, co oznacza tanie finansowanie rynku przez dłuższy czas. Miękkim wskaźnikiem, który potencjalnie mógłby wpłynąć na postępowanie Fed w tej kwestii, jest spadek bezrobocia poniżej 6,5%.

Długoterminowo jednak zmiana narzędzi stosowanych przez Fed powinna wspierać zarówno rynek obligacji, jak i rynek akcji, przy czym w drugim przypadku coraz większą rolę zaczną odgrywać wyniki finansowe spółek.