Fundusze akcji amerykańskich znów w odwrocie

19.04.2011
Fundusze akcji amerykańskich znów w odwrocie

 

Po dłuższej przerwie powróciłem do publikacji Investment Company Institute o zachowaniach amerykańskich uczestników funduszy inwestycyjnych. Gdy dwa miesiące temu zamieszczałem ostatni wpis Amerykanie właśnie przepraszali się z funduszami akcji – po raz pierwszy pojawiły się nadwyżki wpłat do funduszy akcji rodzimego rynku (przez cały 2010 trwał nieprzerwany odpływ środków).

Tendencja spadkowa jednak powróciła. W ostatnich pięciu tygodniach (w okresie między 2.03 a 6.04 br.) w aż 4 wystąpiła nadwyżka umorzeń nad wpłatami do funduszy akcji amerykańskich.  Jedynie w ostatnim tygodniu marca obserwowano symboliczną nadwyżkę wpłat w kwocie 347 mln USD. Bardzo ciekawie wyglądają natomiast dane dotyczące funduszy zrównoważonych i akcji zagranicznych. Otóż tutaj obserwuje stabilną nadwyżkę wpłat nad umorzeniami, co może sugerować, że bardziej agresywni inwestorzy wychodzą z rynku akcji amerykańskich spółek, natomiast mniej doświadczeni odwrotnie – dopiero teraz wchodzą na rynek; widać także brak wiary w rodzimą gospodarkę.
Fundusze obligacji odnotowując dodatni bilans wpłat i umorzeń, z bardzo dużą nadwyżką - w ostatnim tygodniu wynoszącą nawet 5 mld 217 mln USD.

Przepływy pieniężne w poszczególnych kategoriach funduszy powierniczych w Stanach Zjednoczonych w mln USD (na podstawie danych publikowanych przez Investment Company Institute)

 

Polityka inwestycyjna
3.03.2011
-9.03.201
10.03.2011
-16.03.2011
17.03.2011-
23.03.20111
24.03.2011-
30.03.2011
31.03.2011-
6.04.2011

 

Fundusze akcji
ogółem

 

-124

 

275

 

-1,448

 

1,246

 

2,441

 

Fundusze akcji amerykańskich

 

-1,102

 

-1,654

 

-2,503

 

347

 

335

 

Fundusze akcji rynków zagranicznych

 

978

 

1,929

 

1,055

 

899

 

2,776

 

Fundusze zrównoważone
1,492

 

1,220

 

1,238

 

1,526

 

1,237

 

Fundusze obligacji

 

3,253

 

2,875

 

2,334

 

3,086

 

5,217

 

Razem

 

4,621

 

4,369

 

2,124

 

5,858

 

8,895

Czy powrót do trendu spadkowego w klasie funduszy akcji oraz wysoce dodatniego w klasie funduszy obligacji oznacza pogorszenie się perspektyw dla amerykańskiego rynku akcji? Gdyby wziąć pod uwagę cały ubiegły rok, to raczej powinno być zupełnie odwrotnie. Czy jednak tak samo będzie tym razem?

Nie wiadomo. To pokazuje jedynie jak silne wciąż pozostają wspomnienia z ostatniego kryzysu i jak daleko idącą ostrożność zachowują uczestnicy funduszy powierniczych w Stanach Zjednoczonych.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).