Fundusze dłużne Union Investment TFI wśród najlepszych w swojej kategorii według Analiz Online

17.10.2012
Fundusze dłużne Union Investment TFI wśród najlepszych w swojej kategorii według Analiz Online

 

Subfundusze UniKorona Obligacje i UniObligacje Aktywny zostały uznane przez Analizy Online za jedne z najlepszych w Polsce wśród rozwiązań dłużnych. Union Investment TFI zostało ocenione jako towarzystwo, którego oferta funduszy obligacyjnych stoi na bardzo wysokim poziomie. Odzwierciedleniem tej opinii jest wysoka ocena (4,7 pkt. na 5 możliwych), którą we wrześniowym rankingu Analiz Online uzyskały subfundusze dłużne UniObligacje Aktywny i UniKorona Obligacje.

Pierwszy z nich stosuje unikalną, jak dla tej grupy funduszy, politykę inwestycyjną, opartą na tworzeniu struktury portfela oraz wyniku bez konieczności ich odwzorowania w benchmarku. Z kolei sukces inwestycyjny UniKorona Obligacje jest – jak zauważają Analizy Online – ściśle związany
z aktywnym podejściem do ustalania bieżącej polityki inwestycyjnej. Analizy określają go jako należący do czołówki najlepszych funduszy dłużnych dostępnych polskim klientom.

 

Jakie wyniki fundusze dłużne Union Investment TFI uzyskują w notowaniach publikowanych przez Analizy Online (na dzień 16 października 2012 roku)?

  • UniObligacje Aktywny zajmuje pierwsze miejsce pod względem uzyskiwanej stopy zwrotu
    w horyzoncie 1-, 3- i 12-miesięcznym, uzyskując odpowiednio 2,6 proc., 3,4 proc. i 17,2 proc. Subfundusze ten w zmianie 12-miesięcznej ma aż 6 proc. przewagi nad drugim w zestawieniu funduszem oraz ponad dwa razy lepszy wynik od średniej dla wszystkich funduszy w kategorii „polskie dłużne”.
  • UniKorona Obligacje legitymuje się najwyższą stopą zwrotu (28 proc.) w swojej kategorii
    w horyzoncie 36-miesięcznym oraz stopę zwrotu o 10 proc. wyższą od średniej dla całej grupy
    w ujęciu 60-miesięcznym.

 

Zdaniem ekspertów Union Investment TFI

Krzysztof Izdebski, zarządzający funduszem UniObligacje Aktywny

Oczekiwanie na obniżkę stóp procentowych oraz nieznacznie osłabiona złotówka sprzyjają kupującym dług skarbowy. Ponadto Polska ma dobre wskaźniki (np. długu publicznego do PKB), a Ministerstwo Finansów zrealizowało już potrzeby pożyczkowe państwa na ten rok i prefinansowało już ok. 10 procent potrzeb na rok 2013.

Pomimo że rentowności polskich obligacji od jakiegoś czasu spadają i znajdują się na rekordowo niskim poziomie, ostatnio notowanym w lutym 2006 roku, nie oznacza to, że na papierach skarbowych nie będzie można już zarobić. Nieźle prezentują się również obligacje korporacyjne. Dynamiczny rozwój tego rynku w Polsce stwarza możliwość poszerzenia portfela inwestycyjnego o tego typu instrumenty. Ponadto problemy niektórych branż i sektorów oddziałują na sytuację całego rynku, co może sprawić, że spółki o dobrej kondycji finansowej, w które obecnie inwestują nasze fundusze, będą oferować wysokie odsetki swoich obligacji.

Załączniki:
file Fundusze dłużne 17.10.2012
(73.83 KB)