Fundusze obligacyjne w odwrocie

24.07.2013
Fundusze obligacyjne w odwrocie

 

Pod koniec maja 2013 roku Polacy mieli ulokowane w funduszach obligacji 45,9 mld złotych oszczędności, co stanowiło aż 28% całości aktywów funduszy inwestycyjnych. Niedawno opublikowane dane dotyczące stanu aktywów na koniec czerwca br. pokazują spadek aktywów funduszy obligacji do poziomu 44,2 mld a ich udziału w rynku do 26,6%. 

Czy to początek trwałej tendencji, podobnej do tej jaką obserwowaliśmy połowie 2003 roku?

Trudno powiedzieć. Z jednej strony RPP zapowiedziała, że cykl obniżek stóp procentowych dobiegł końca - co by przemawiało za kontynuacją procesu wycofywania środków na skutek słabych wyników funduszy, z drugiej strony, wielu ekspertów wskazuje na konieczność dalszych obniżek ze względu na fatalną sytuację budżetu oraz bardzo niski poziom inflacji. 
Co ciekawe odwrót od funduszy obligacji obserwowany jest również w niektórych innych krajach, takich jak na przykład Japonia, gdzie rząd premiera Abe prowadzi bardzo agresywną politykę zmierzającą do wzrostu inflacji. Jeżeli mu się uda to fundusze obligacji zanotują masowy odpływ inwestorów – przede wszystkim funduszy emerytalnych. Strategia inwestycyjna funduszy emerytalnych zupełnie nie przystaje do aktualnych warunków rynkowych, ponieważ zakłada wysoką wartość jena, deflację i kiepską sytuację na rynkach akcji. 
Napięta jest też sytuacja w USA. Wzrost rentowności obligacji przekładający się na ujemne stopy zwrotu funduszy obligacji został wywołany przez Bena Bernanke – szefa FED, który 22 maja zapowiedział w Kongresie, że amerykański bank centralny może zacząć redukować swoje zakupy obligacji. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła do 2,64% z 1,93% w dniu 21 maja. Efekty tego widzieliśmy na koniec czerwca, po publikacji danych przez Investment Company Institute. Inwestorzy wyciągnęli około 60 mld dolarów z funduszy amerykańskich obligacji w czerwcu, co było największą wartością miesięcznych umorzeń w ewidencji prowadzonej od 1961 r.. 
Największa na świecie firma zarządzająca funduszami o stałym dochodzie – Pacific Investment Management Co. (PIMCO) – miała w czerwcu rekordowe umorzenia na poziomie 14,5 mld dolarów netto.
Czy to koniec wysokich rentowności funduszy obligacji w naszym kraju? Trudno powiedzieć. Chociaż stopy procentowe są na historycznie niskim poziomie, to jednak przy aktualnej inflacji – 0,2% - są nadal ekstremalnie wysokie (ponad 200 punktów bazowych powyżej inflacji!). Co więcej, wczoraj nie tylko minister Rostowski wzywał RPP do dalszych obniżek stóp, ale nawet MFW zaleca dalsze luzowanie polityki pieniężnej. 
Tak więc przyszły trend na rynku obligacji w naszym kraju nadal pozostaje wielką niewiadomą. 

 

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).