Fundusze pieniężne: jakie oferują korzyści? (Część I)

23.03.2012
Fundusze pieniężne: jakie oferują korzyści? (Część I)

 

Z czym kojarzą się nam fundusze inwestycyjne? Najczęściej z akcjami – ryzykiem inwestycyjnym, oraz z długim horyzontem czasowym. Jednak większość z nas preferuje bezpieczeństwo – brak ryzyka poniesienia strat. Cenimy sobie również dostępność do środków. W efekcie najczęściej wybieramy depozyt bankowy jako lokatę kapitału, zazwyczaj depozyt trzymiesięczny.

Na takim depozycie otrzymujemy kilka procent odsetek w skali roku, a podatek Belki płacimy przy każdorazowym odnowieniu lokaty na kolejne trzy miesiące. Ponieważ najczęstszym powodem posiadania oszczędności jest chęć zabezpieczenia siebie i swojej rodziny na wypadek nagłych wydatków a te wydatki nie pojawiają przez całe lata, to ponosimy ogromny koszt zapewniania sobie dostępności do środków – otrzymując niższe odsetki od tych jakie możemy dostać na lokatach zawieranych na okresy dłuższe, oraz płacąc podatek Belki raz na kwartał.

Czy można odroczyć podatek Belki? Tak - wpłacając środki do funduszu inwestycyjnego otwartego.  Fundusze muszą cały czas zachowywać „otwartość” na nasze wpłaty ale także na ewentualne żądanie wycofania środków. Nie określamy więc horyzontu czasowego: od nas będzie zależało czy środki wypłacimy już po tygodniu – gdyby nastąpiła jakaś nagła okoliczność po tak krótkim czasie, czy też będziemy korzystać z funduszu całymi latami.

Kiedy fiskus obciąży nasze zyski podatkiem Belki? Dopiero w momencie wypłaty oszczędności. Jeżeli ten moment nastąpi po wielu latach, przez cały ten okres uzyskiwane dochody z inwestowania oszczędności będą wolne od podatku.

To nie jedyna przewaga podatkowa funduszy nad depozytami bankowymi. Może się zdarzyć sytuacja, w której planujemy co jakiś czas korzystać z dochodów w formie regularnej renty odsetkowej. Przypuśćmy, że dokonujemy wpłaty 100 tysięcy złotych na depozyt trzymiesięczny i raz na kwartał wypłacamy odsetki w wysokości 1,5%, czyli 1500 zł pomniejszone o 19% podatku. Raz na kwartał zapłacimy prawie 300 zł podatku.
Gdybyśmy te same pieniądze wpłacili do funduszu inwestycyjnego i raz na kwartał wycofywali 1500 zł - kwotę odpowiadającą wzrostowi jednostki uczestnictwa o 1,5%, to podstawa naliczenia podatku byłaby dużo niższa – jedynie 1,5% z wycofywanej kwoty (19% z 22,5 zł, czyli mniej niż 5 zł). Jak to możliwe? W funduszach inwestycyjnych podstawą naliczenia podatku Belki jest różnica między ceną sprzedaży jednostki uczestnictwa a ceną jej zakupu. Co prawda w kolejnych kwartałach ta różnica byłaby coraz wyższa – po 6 miesiącach około 3%, po roku  około 6% i tak dalej, to jednak do czasu odkupienia wszystkich jednostek, koszt podatku Belki zawsze byłby niższy niż w przypadku depozytu bankowego.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).