Fundusze pieniężne jako lokata rentierska (część II)

30.03.2012
Fundusze pieniężne jako lokata rentierska (część II)

 

Lokaty antybelkowe właśnie przechodzą do przeszłości. Koszty podatku od zysków kapitałowych/odsetek nie zawsze są takie same- opłaca się odroczyć tę czynność na sam koniec trwania naszej lokaty/inwestycji.
Fundusze inwestycyjne oferują nam taką możliwość. Jednak może pojawić się wątpliwość – o ryzyko inwestycyjne i koszty opłat manipulacyjnych.

Poziom ponoszonego ryzyka zależy od przyjętej w danym funduszu polityki inwestycyjnej. Najniższy będzie w tzw. funduszach pieniężnych – inwestujących aktywa wyłącznie w krótkoterminowych papierach skarbowych lub też korporacyjnych. W takim funduszu nie mamy określonej z góry stopy odsetek, ale wahania wartości jednostki są minimalne. Rentowność funduszu pieniężnego będzie więc zbliżona do poziomu odsetek na lokacie trzymiesięcznej. Tego rodzaju fundusze często nie pobierają opłaty manipulacyjnej – za całą wpłaconą kwotę są nabywane jednostki uczestnictwa i tym samym już po pierwszym dniu wyceny – jeżeli jest ona wyższa niż dnia poprzedniego, osiągamy nominalny dochód.

Przykładem takiego produktu jest Subfundusz UniLokata zarządzany przez Union Investment TFI. Nie ponosimy opłaty manipulacyjnej, opłata za zarządzanie wynosi jedynie 1,5%, a minimalna kwota pierwszej wpłaty oraz dopłat to jedynie 100 zł.  Nie trzeba więc wpłacać od razu 100 tysięcy.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).