Globalne aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły do 38,3 bln dolarów

16.10.2015
Globalne aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły do 38,3 bln dolarów

 

Globalne aktywa otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosły 38,3 bln dolarów na dzień 30 czerwca br. i były wyższe o 2,2 proc. w porównaniu z końcem I kwartału – podał kilka dni temu Investment Company Institute z siedzibą w Bostonie.

Aktywa funduszy akcji wzrosły o 1 proc. do 16,7 bln dolarów, podobny wzrost o 1 proc. odnotowały fundusze obligacji do kwoty 8,2 bln. Aktywa funduszy mieszanych wyniosły 5,4 bln dolarów, co oznacza wzrost w ciągu trzech miesięcy aż o 7,4 proc. Aktywa funduszy rynku pieniężnego wzrosły o 0,7 proc. do 4,5 bln dolarów. Największy procentowo wzrost odnotowały fundusze nieruchomości – ich aktywa wzrosły o 8,5 proc. do kwoty 436 mld dolarów. Natomiast spadek – aż o 9,4 proc. – odnotowały fundusze gwarantowane, których aktywa na koniec drugiego kwartału wyniosły 87 mld dolarów.

Napływ netto do funduszy akcji wyniósł w drugim kwartale 130 mld dolarów, w porównaniu z 160 mld dolarów w pierwszym kwartale; fundusze obligacji doświadczył 110 mld dolarów napływu netto, w porównaniu z 197 mld dolarów w poprzednim kwartale. Dla funduszy mieszanych nadwyżka wpłat nad umorzeniami wyniosła aż 329 mld dolarów w drugim kwartale, w porównaniu z 189 mld dolarów w I kwartale.

Na globalne dane za III kwartał bieżącego roku będziemy musieli poczekać, ale można oczekiwać, że tym razem saldo napływów środków do funduszy inwestycyjnych okaże się ujemne - ze względu na pogorszenie się koniunktury na rynkach akcji.

Ostatnie miesięczne dane jakie publikuje Investment Company Institute dotyczą rynku Stanów Zjednoczonych i obejmują miesiąc sierpień. Przypomnę, że w tym właśnie miesiącu doszło do gwałtowanego załamania na rynkach akcji.  Aktywa otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyły się aż o 649 miliardów dolarów (4%) - z 16,27 bln na koniec lipca do 15,63 biliona dolarów na koniec sierpnia bieżącego roku. Wartość aktywów na koniec sierpnia 2015 roku była też niższa w porównaniu do sierpnia 2014 roku, kiedy to wynosiła 15,88 biliona USD.

Jeśli chodzi o nasze rodzime podwórko, jak można było oczekiwać wrzesień był już czwartym miesiącem, w którym saldo nabyć i umorzeń było ujemne. Jednakże nadwyżka umorzeń nad nabyciami w klasie funduszy detalicznych nie była wysoka, bowiem wyniosła 381 milionów złotych.  Tak jak pisałem w komentarzu do wyników za sierpień, Polscy uczestnicy funduszy akcji charakteryzują się wyjątkową odpornością na spadki na giełdach, co można tłumaczyć tym, że większość osób posiadających jednostki uczestnictwa funduszy akcji lub funduszy mieszanych to bardzo doświadczeni inwestorzy; przypomnę, że ostatnia hossa na GPW miała miejsce ponad 8 lat temu.
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.