Gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej rosną mocniej niż Europa Zachodnia

13.06.2014

 

Na tle strefy euro gospodarki naszego regionu prezentują się wyraźnie lepiej. Co jest tego przyczyną i jak ten stan rzeczy przekłada się na rynki finansowe? Komentuje Piotr Minkina, Union Investment TFI.