Gwa_towny_wzrost_apetytu_na_obligacje_-_udany_pocz_tek_roku_dla_funduszy_d_u_nych

01.03.2012
Gwa_towny_wzrost_apetytu_na_obligacje_-_udany_pocz_tek_roku_dla_funduszy_d_u_nych

 

Wraz z nastaniem nowego roku klimat inwestycyjny na światowych rynkach kapitałowych uległ zdecydowanej poprawie, czemu towarzyszyło dynamiczne odreagowanie spadków obserwowanych w 2011 r. Zarówno indeksy największych giełd, jak i ceny papierów dłużnych zdecydowanie wzrosły. Na rynku polskich obligacji rządowych denominowanych w złotówkach widać oznaki stabilizacji, jednocześnie cały czas zyskują papiery rządowe denominowane w euro i dolarach amerykańskich, co wskazuje na aktywność inwestorów zagranicznych. Patrząc na Europę, można zauważyć, iż o popycie na papiery dłużne świadczy fakt, że zainteresowaniem cieszą się nawet obligacje hiszpańskie i włoskie (rentowność 5-letnich obligacji emitowanych przez włoski rząd spadła poniżej 5%, najniżej od października 2010 r.). Apetyt inwestorów na bardziej ryzykowne aktywa jest widoczny również na warszawskim parkiecie. Od początku roku indeks WIG zyskał ponad 8%, do czego przyczyniło się także odbicie na mocno przecenionych walorach małych i średnich spółek.

Załączniki: