Gwałtowny wzrost apetytu na obligacje - udany początek roku dla funduszy dłużnych

16.03.2012
Gwałtowny wzrost apetytu na obligacje - udany początek roku dla funduszy dłużnych

 

Pierwsze miesiące 2012 r. przyniosły zdecydowaną poprawę nastroju inwestorów. Zwiększony popyt zarówno na akcje, jak i papiery dłużne spowodował, że na giełdach dominował kolor zielony, a rentowność obligacji krajów, które jeszcze nie tak dawno miały problemy z pozyskaniem fi nansowania (np. Włoch), zauważalnie spadła.
Taki scenariusz przewidzieli zarządzający częścią dłużną Union Investment TFI, dzięki czemu subfundusze obligacyjne zarządzane przez towarzystwo osiągnęły bardzo wysokie stopy zwrotu.