Hiobowe wieści, które nie wywołują spadków. I co jeszcze?

02.09.2014
Hiobowe wieści, które nie wywołują spadków. I co jeszcze?

 

W ostatnich kilku tygodniach pojawiło się co najmniej kilka wiadomości, które mogły wystraszyć inwestorów; nie mam na myśli newsów z pierwszych stron gazet (wojna na Ukrainie, wirus Ebola, itp).

Przypomnijmy najważniejsze z nich. George Soros, jeden z największych inwestorów, który w 1992 roku zainwestował około 10 miliardów dolarów grając na obniżenie kursu brytyjskiej waluty i ostatecznie zmusił Bank Anglii do wycofania się z mechanizmu ERM II, postawił  2,2 miliardów dolarów (17% wartości wszystkich aktywów) na spadki indeksu S&P500 - kilka miesięcy temu, gdy indeks był na dużo niższym poziomie. Na razie Soros liczy spore straty! 

W tym samym czasie poznaliśmy opinie Roberta Shillera, laureata Nagrody Nobla, który twierdzi, że mamy obecnie do czynienia z jedną z czterech największych baniek spekulacyjnych w historii. Wcześniej zdarzyły się one w 1929, 1999 i 2007 roku. Wskaźnik CAPE, rodzaj popularnego wskaźnika cena/zysk bardzo często używanego przez inwestorów giełdowych, opracowany przez Roberta Shillera, sięga 25 pkt. Wskaźnik  sięga poziomu, który w ciągu ostatnich 133 lat został przekroczony tylko trzykrotnie. Było to około 1929, 1999 oraz 2007 roku - napisał Shiller na łamach dziennika „The New York Times”. 

No i? Spadków brak.

Dlaczego? Dobre pytanie.

Co jeszcze musiałoby się wydarzyć aby akcje na GPW spadły jeszcze bardziej?  Proponuję, a w tej wyjątkowej sytuacji - bo jest wyjątkowa - zawsze zadać, tak mimochodem, naszemu klientowi.

Według mnie powyższe pytanie przemawia do wyobraźni.


Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).