Hossa na rynku funduszy pieniężnych przyspiesza. Jak to wykorzystać?

15.09.2014
Hossa na rynku funduszy pieniężnych przyspiesza. Jak to wykorzystać?

 

Sierpniowe saldo napływu środków do funduszy inwestycyjnych na pierwszy rzut oka wygląda imponująco: + 5 mld zł netto. Jednak na tak wspaniały rezultat miała wpływ jedna transakcja w funduszu aktywów niepublicznych: w sierpniu do jednego z takich funduszy wniesiono aktywa o wartości 4,5 mld zł; co ciekawe wypływ aktywów z tego funduszu w lipcu była z kolei odpowiedzialna za wynik ujemny w ogólnym napływie środków w poprzednim miesiącu.

W rzeczywistości do funduszy detalicznych, czyli wskazujących na ogólny trend wśród Polaków posiadających oszczędności, dodatnie saldo było o wiele niższe: wyniosło jedynie 0,6 mld zł.

A czy wspaniałe niespodziewanie dobre wyniki funduszy akcyjnych, wreszcie przełożyły się na wyższe wpłaty? Nie.

W kategorii funduszy akcyjnych saldo było mocno ujemne i wyniosło aż minus 521 mln zł. Aby móc wyciągnąć wniosek z tego wyniku, potrzebna by była dodatkowa informacja o przepływach w poszczególnych dniach sierpnia, ponieważ na przełomie lipca i sierpnia mieliśmy lokalny dołek, a dynamiczne wzrosty na giełdzie - jak zwykle w najmniej oczekiwanym momencie - rozpoczęły się w drugiej połowie sierpnia. Nie wiemy więc, czy tak duże umorzenia w kategorii funduszy akcji to wynik "małej" paniki z początków sierpnia, czy też realizacja zysków z drugiej połowy; wyniki za wrzesień pozwolą nam lepiej ocenić przyczyny dużych umorzeń.

Wyniki sierpniowe były jednak wyjątkowe pod względem napływu nowych środków do funduszy pieniężnych. W tej kategorii dodatnie saldo wyniosło aż 845 mln złotych i było najwyższe od stycznia tego roku.

Tym razem możemy być pewni, że to rezultat wyjątkowo dobrych wyników funduszy pieniężnych: w wartościach realnych bliskich 5% w skali 12 miesięcy (dzięki deflacji).

Deflacja spodziewana także we wrześniu. Na pewno bardzo niska inflacja przez kilka następnych miesięcy utrwali ten bardzo silny trend w napływie nowych środków do funduszy pieniężnych.  Ewentualna obniżka stóp procentowych może być dodatkowym impulsem.

W tej wyjątkowej konfiguracji rynkowej, moim zdaniem doradcy oferujący jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, powinni skorzystać z tej okazji i zacząć promować fundusze pieniężne z przynajmniej minimalnym komponentem funduszy akcyjnych, o czym pisałem dwa tygodnie temu.

Przecież, nie ma co czekać na dużo wyższe wyceny na giełdzie - bo wtedy będzie dużo gorszy moment niż teraz, a tym bardziej na głęboką przecenę, bo przecież nie wiemy kiedy ona wystąpi i czy w ogóle wystąpi. Nadto, promowana przeze mnie strategia przenoszenia dochodów - opisana dwa tygodnie temu - uwzględnia ryzyko ewentualnych spadków na giełdzie.
 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).