IKE bardziej popularne od IKZE

02.09.2016
 IKE bardziej popularne od IKZE

 

W I półroczu 2016 roku Polacy założyli 32,5 tysiąca kont IKE oraz 26 tysięcy IKZE. Liczba IKE wzrosła do 868 tysięcy, na których zgromadzone było 6 mld złotych aktywów, natomiast IKZE do 614 tysięcy z aktywami na poziomie 764 mln złotych.

O ile w porównaniu z I półroczem 2015 roku liczba założonych kont IKE nieznacznie wzrosła (w I półroczu 2015 roku założono 31,5 tysięcy), to jednak spadło zainteresowanie kontami IKZE; w I półroczu 2015 założono prawie 38 tysięcy IKZE, czyli o 12 tysięcy więcej niż w tym półroczu.

Spadek zainteresowania IKZE dotyczy przede wszystkim formy polisy ubezpieczeniowej – liczba IKZE założonych w postaci ubezpieczenia spadła z 17 tysięcy rok temu do zaledwie 7 tysięcy w I półroczu 2016 roku.

Wydaje się więc, że mniejsze zainteresowanie IKZE wynika ze zmian związanych z branżą ubezpieczeniową. Być może niektóre dotychczas bardzo aktywne na tym rynku firmy ubezpieczeniowe, takie jak Aviva, AXA oraz ING dokonały zmian w strategiach dotyczących sprzedaży IKZE w formie polisy ubezpieczeniowej.

Warto przy tej okazji zaznaczyć, że IKZE jest najtrudniejszym produktem do sprzedaży, a jednocześnie najatrakcyjniejszym z punktu widzenia zachęt i korzyści podatkowych (które jednak bardzo trudno zrozumieć). Co więcej, w porównaniu z IKE (funkcjonującym od 2004 roku), IKZE jest stosunkowo nowym produktem na naszym rynku (wprowadzonym w 2012 roku). Dlatego wymagana jest aktywna promocja tego produktu przez agentów i doradców finansowych.

Konta zakładamy najchętniej w postaci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Na założonych 32,5 tysięcy kont IKE w pierwszym półroczu, ponad 20 tysięcy przypadło właśnie na formę funduszu inwestycyjnego, na drugim miejscu znalazła się polisa ubezpieczeniowa. Na 26 tysięcy kont IKZE założonych w okresie 6 miesięcy bieżącego roku, 14 tysięcy osób zdecydowało się na fundusz inwestycyjny. Jak widać, ponad połowa oszczędzających na IKE i IKZE decyduje się na fundusz inwestycyjny, chociaż konta są oferowane aż w pięciu formach; oprócz funduszu i polisy także jako rachunek maklerski, depozyt bankowy oraz dobrowolny fundusz emerytalny.

Ciekawie wygląda zróżnicowana popularność dobrowolnego funduszu emerytalnego (DFE). Kont IKE w tej formie założono po raz pierwszy 567, natomiast kont IKZE ponad 5 razy więcej, bo aż 3017. Tak duża różnica, odwrotna do sytuacji na całym rynku, stanowi kolejny dowód na to, że sprzedaż IKZE w bardzo dużym stopniu zależy od aktywności doradców – o ile w formie ubezpieczeniowej ta aktywność spadła, o tyle w przypadku DFE, za sprawą jednego bądź dwóch PTE, IKZE jest aktywniej promowane od IKE.

Oba produkty najlepiej sprzedają się w ostatnim kwartale roku i tym samym wyniki za drugie półrocze pokażą nam, na ile spadło zainteresowanie Polaków IKZE w porównaniu do IKE.
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.