IKZE – ulga czy tylko zachęta?

18.03.2011
IKZE – ulga czy tylko zachęta?

 

Premier Tusk pomylił się twierdząc, że daje ulgę w podatkową w nowym produkcie jakim mają być Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Odpis 4% dochodu od podstawy opodatkowania i opodatkowanie wypłaty – świadczenia – to jedynie przesunięcie momentu płacenia podatku PIT.

 

Nowy produkt nie będzie bardziej efektywny podatkowo w porównaniu do IKE i PPE – w tych produktach składka jest płacona z wynagrodzenia netto (już po naliczeniu podatku PIT), ale nie zapłacimy podatku przy wypłacie świadczenia. We wszystkich trzech produktach nie będzie podatku Belki – najważniejszej ulgi. Oba modele podatkowe TEE (taki jaki występuje w IKE i PPE) oraz EET (taki jaki proponuje nam rząd w IKZE) zawierają tę samą ulgę (w podatku Belki).
Czy w związku z tym IKZE okażą się takim samym niewypałem jak IKE? Raczej nie. Model EET, taki jaki nam się proponuje w IKZE, wprowadza bardzo silną zachętę podatkową – wolimy, ze względów emocjonalnych a nie racjonalnych, odroczyć moment płacenia podatku. Biorąc pod uwagę „skalę demolki” naszych przyszłych świadczeń wynikających z nowego systemu emerytalnego – ich obniżenia do poziomu 30-35% ostatnich zarobków z obecnych ponad 50%, rząd mógłby pójść krok dalej i wprowadzić chociaż symboliczne dopłaty do IKZE (takie jakie funkcjonują między innymi w Niemczech), czy też zwolnić III filar zupełnie z podatku PIT, czyli wprowadzić model EEE - który występuje stosunkowo rzadko (na przykład w Indiach), lub wprowadzić nieco niższą skalę podatkową przy wypłacie świadczenia – na przykład 10% PIT.
Ale nawet w najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniu – przy modelu EET, III filar powinien wreszcie stać się produktem masowym.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).