Indeksy warszawskiej giełdy nabierają prędkości, ale ważna będzie selekcja

12.12.2012
Indeksy warszawskiej giełdy nabierają prędkości, ale ważna będzie selekcja

 

Już od kilku miesięcy na warszawskiej giełdzie obserwujemy pierwsze oznaki hossy, a w ostatnim miesiącu ten pozytywny trend jeszcze się wzmocnił. W okresie od 9 listopada do 10 grudnia 2012 r. indeks WIG i WIG20 zyskały odpowiednio 6,20% i 6,56%.

Wzrosty na rynkach akcji udało się wykorzystać zarządzającym Union Investment TFI. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy (do 10 grudnia 2012 r.) fundusze akcyjne zarządzane przez towarzystwo wypracowały dwucyfrowe zyski:

  • UniKorona Akcje: 17,42%,
  • UniAkcje Sektory Wzrostu: 20,79%,
  • UniAkcje: Nowa Europa: 17,03%,
  • UniAkcje Małych i Średnich Spółek: 9,04%.

W kontekście przyszłości istotny jest fakt, że akcje notowane na polskiej giełdzie pozostają relatywnie tanie i jak pokazują dane makroekonomiczne, w tym obserwowany trend spadkowy PKB, powoli zbliżamy się do dołka cyklu, czyli do końca spowolnienia gospodarczego. W tej sytuacji, zgodnie z zasadą, że giełdy wyprzedzają gospodarkę, w 2013 r. koniunktura na giełdach powinna zacząć się poprawiać. Nie oznacza to jednak, że wszystkie branże i spółki notowane na GPW zyskają na tym w jednakowym stopniu. Dlatego zarządzający zwracają uwagę, że podobnie jak w tym roku niezwykle istotna będzie dobra selekcja akcji spółek do portfeli funduszy.

Zdaniem ekspertów Union Investment TFI

Robert Burdach, zarządzający funduszami akcji Union Investment TFI

Biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, można zauważyć, że gospodarka Stanów Zjednoczonych, która stanowi punkt odniesienia dla globalnych rynków akcji, zachowuje się umiarkowanie stabilnie. W III kwartale 2012 r. wzrost amerykańskiego PKB przyspieszył, a dodatkowo pojawia się coraz więcej sygnałów wskazujących na to, że politykom uda się osiągnąć porozumienie i uniknąć tzw. klifu fiskalnego. Zażegnanie tego niebezpieczeństwa z pewnością przełożyłoby się na wzrost optymizmu.

Na polską Giełdę Papierów Wartościowych po trwającym ponad rok trendzie bocznym zawitał wyraźniejszy trend wzrostowy. Główne indeksy – WIG i WIG20 – wyznaczają tegoroczne szczyty, osiągając najwyższe wartości od sierpnia 2011 r.

Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach na warszawskiej giełdzie mogą nastąpić drobne korekty spowodowane czynnikami krótkoterminowymi. Może to być dobra okazja do rozpoczęcia zakupów lub też zwiększenia zaangażowania w funduszach akcji. Należy jednocześnie pamiętać, że wahania cen, które są nieodłącznie związane z tego typu instrumentami, wymagają założenia kilkuletniego
okresu inwestycji.

Załączniki: