Inwestorzy instytucjonalni optymistycznie o 2015 roku

22.12.2014
Inwestorzy instytucjonalni optymistycznie o 2015 roku

 

Dotarłem do ciekawego badania przeprowadzonego przez Natixis Global Asset Management przeprowadzonego wśród 642 inwestorów instytucjonalnych. Wynika z niego, że prawie połowa inwestorów (46%) wierzy, że akcje przyniosą najwyższe stopy zwrotu w 2015 r spośród tradycyjnych form lokat. 10% badanych inwestorów wskazało na private equity, a 7% na nieruchomości jako najbardziej obiecujące lokaty w 2015 r.

Wśród inwestorów wskazujących na rynek akcji jako najbardziej rentowny w przyszłym roku 12% widzi najwyższy potencjał w globalnych akcjach, 12% w akcjach firm amerykańskich, 11% w akcjach notowanych na rynkach wschodzących, a 6% i 5% odpowiednio na rynkach europejskich i azjatyckich.

Pomimo optymistycznych opinii na temat akcji instytucje planują zabezpieczyć się przed spodziewaną dużą zmiennością notowań w postaci zwiększonego zaangażowania w inwestycjach alternatywnych. 73% respondentów stwierdziło, że utrzymają lub zwiększą poziom zaangażowania w niepłynnych aktywach, a 87% odpowiedziało, że utrzymają lub zwiększą udział nieruchomości w swoich portfelach. Około jednej trzeciej (36%) inwestorów instytucji planuje zabezpieczyć się przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych.

Na pytanie, jakie widzą największe zagrożenia dla przyszłej koniunktury, na czele listy znalazło się ryzyko geopolityczne, a następnie stagnacja gospodarcza w Europie oraz spowolnienie wzrostu w Chinach. Wśród piątki największych zagrożeń znalazły się również obawy o wzrost stóp procentowych oraz chwiejne ożywienie gospodarcze w skali globalnej.

Ryzyko geopolityczne jest też największych zagrożeniem dla rodzimego rynku akcji w 2015 roku.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).
 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.