Inwestorzy zaczynają szukać okazji i coraz chętniej patrzą w kierunku akcji

09.01.2013
Inwestorzy zaczynają szukać okazji i coraz chętniej patrzą w kierunku akcji

 

Warszawa, 9 stycznia 2013 – Hossa panująca na rynku akcji zachęca coraz większą liczbę inwestorów do lokowania pieniędzy w bardziej ryzykownych aktywach, czego dowodem są – kolejny miesiąc z rzędu - wyższe napływy do funduszy Union Investment TFI, takich jak UniStabilny Wzrost czy UniKorona Akcje.

Chociaż zainteresowanie funduszami obligacji nie maleje, grudzień był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym Union Investment TFI odnotowało wzrost zainteresowania aktywami o wyższym potencjale zysku.

W grudniu liderem napływów wśród funduszy akcji był UniKorona Akcje (saldo +7,27 mln zł), który w minionym miesiącu zanotował stopę zwrotu na poziomie ponad 6 proc. (w skali 2012 roku: ponad 20 proc.). W tym czasie do subfunduszu UniStabilny Wzrost (inwestującego do 30 proc. aktywów na rynku akcji, a więc odpowiedniego dla osób preferujących niższy poziom ryzyka) inwestorzy wpłacili netto ponad 9 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że nie tylko miniony miesiąc, ale cały 2012 rok przyniósł uczestnikom funduszy akcyjnych bardzo atrakcyjne stopy zwrotu. Dla inwestorów, którzy nie skorzystali z zeszłorocznej szansy jest jednak dobra wiadomość – oczekiwania co do wyników rynków akcji w 2013 roku są pozytywne i pomimo krótkoterminowej zmienności charakterystycznej dla tej grupy aktywów, można spodziewać się kilkunastoprocentowych zwrotów z inwestycji.

– Główne indeksy warszawskiego parkietu od początku 2012 roku – początkowo delikatnie, a ostatnio bardziej dynamicznie – zaczęły piąć się do góry, a na początku grudnia osiągnęły najwyższe wartości od sierpnia 2011 r. – mówi Tomasz Matras, zarządzający funduszami akcji Union Investment TFI. – Miniony rok na rynku akcji zakończył się wzrostami, które przekroczyły 26 proc. (indeks WIG). Optymizm na rynku i popyt na akcje są jednak na tyle duże, że kontynuację takiego trendu powinniśmy obserwować również w 2013 roku, który w naszej ocenie przyniesie inwestorom satysfakcjonujące zyski – ocenia.

– Oczywiście jak w każdym trendzie, prawdopodobne są korekty spadkowe spowodowane czynnikami krótkoterminowymi, jednak traktowalibyśmy je raczej jako dobrą okazję na zwiększenie zaangażowania – dodaje Tomasz Matras.

Załączniki: