Jak ograniczyć koszty podatku Belki

18.04.2012
Jak ograniczyć koszty podatku Belki

 

Mamy coraz mniej możliwości ochrony zysków przed podatkiem Belki. Przywilej podatkowy zachowują kwalifikowane plany emerytalne, czyli IKE, IKZE oraz PPE. Poliso-lokaty jeżeli staną się masowym produktem – na miarę popularności lokat z dzienną kapitalizacją odsetek -  zapewne zostaną pozbawione ulgi w formie nowelizacji przepisów ponieważ wykorzystują nieszczelność przepisów.

Czy możemy ograniczyć koszty podatku Belki? Tak i niestety stosunkowo rzadko korzystamy z takiej możliwości. Najwięcej oszczędności przechowujemy na lokatach bankowych – ponad 500 mld, a najbardziej popularną formą jest depozyt 3-miesięczny. Z moich rozmów z bankowcami wynika, że na takich trzymiesięcznych depozytach nasze oszczędności przechowywane są całymi latami.  Podatek Belki pomniejsza odsetki przy każdym rolowaniu lokaty, czyli co trzy miesiące. Przyjmując stopę odsetek na poziomie 5% rocznie, przy kwocie oszczędności 10 tysięcy złotych, po okresie 10 lat rolowania trzymiesięcznej lokaty,  wartość  oszczędności wzrośnie do kwoty 14 854 zł netto a kwota pobranego podatku Belki wyniesie 1139 zł. Gdybyśmy te same oszczędności zainwestowali na przykład w fundusz obligacji lub fundusz pieniężny, w których podatek płaci się tylko raz – w momencie odkupienia posiadanych jednostek, to zakładając ten sam poziom rentowności (5% rocznie) nasze saldo rejestru byłoby wyższe i wyniosło 15 095 zł. Co ciekawe na odroczeniu podatku zyskuje nie tylko oszczędzający ale także fiskus ponieważ obciąża kwotę zysków, które przez cały 10-letni okres były w całości reinwestowane – kwota podatku wyniosłaby wówczas 1 195 zł.        
Oczywiście przy dłuższym horyzoncie czasowym nasze korzyści z odroczenia podatku byłyby jeszcze większe. Porównując okres 20 lat, płacąc podatek co trzy miesiące, ulokowane 10 tysięcy w banku zwiększy swoją wartość do kwoty 22 060 zł (przy podatku 2830 zł), natomiast w funduszu inwestycyjnym przy takiej samej 5-procentowej rentowności do kwoty 23 390 (przy podatku 3140 zł).

Można mieć wątpliwość związaną z tak długim horyzontem czasowym. Przecież bardzo rzadko, poza właśnie planami emerytalnymi, deklarujemy tak długi okres lokowania oszczędności. To prawda. Jednak z drugiej strony przecież większość z nas – osób oszczędzających – nie wyobraża sobie sytuacji aby nie miała jakichkolwiek zaskórniaków. Najważniejszym celem oszczędzania nie jest konkretny wydatek, ale coś o wiele ważniejszego: zapewnienie sobie i swoim najbliższym poczucia bezpieczeństwa finansowego. Chcemy i będziemy chcieli zawsze w przyszłości skutecznie zaspokajać tę najsilniejszą z ludzkich potrzeb – przez całe życie.

Tak więc z dużą częścią dzisiaj posiadanych oszczędności, przetrzymywanych na trzymiesięcznym depozycie bankowym dotrwamy nie tylko do emerytury, dotrwamy aż do ostatnich naszych dni mając zapewnione poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).