Jakie będą skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego

06.11.2015
Jakie będą skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że reforma OFE, polegająca na przetransferowaniu 150 mld aktywów zainwestowanych w obligacje skarbowe do ZUS,  jest zgodna z Konstytucją. Za zgodne z ustawą zasadniczą zostały uznane prawie wszystkie zakwestionowane zapisy ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania OFE. Jedynym wyjątkiem jest zakaz reklamy, jakie na fundusze nałożyła ustawa. Ten zapis sędziowie uznali na niezgodny z Konstytucją. Częściowe zdanie odrębne zgłosiło troje sędziów z 15-osobowego składu TK.

Taki wyrok Trybunału nie tylko sankcjonuje reformę rządu Platformy Obywatelskiej, ale według opinii większości ekspertów da rządowi Prawa i Sprawiedliwości możliwość sięgnięcia po kolejne 150 mld zł, jakie pozostały na kontach OFE.

W mojej opinii taki krok jest bardzo mało prawdopodobny. Dlaczego? Ponieważ to są zupełnie inne aktywa. Co prawda Trybunał uznał, że środki gromadzone w OFE nie są własnością członków funduszy, że są środkami publicznymi, to jednak ewentualny transfer kolejnych 150 mld do ZUS wydaje się bardzo trudną operacją do przeprowadzenia, z tego względu, że aktualnie aktywa OFE stanowią akcje przedsiębiorstw notowanych na giełdach, głównie na GPW, w mniejszej części obligacje przedsiębiorstw. Nacjonalizacja tak dużej kwoty aktywów ulokowanych w akcjach musiałaby być powiązana z wyprzedażą aktywów, z wyprzedażą akcji na warszawskim parkiecie. Gigantyczna podaż akcji z całą pewnością odbiłaby się na ich wycenie, na wycenie aktywów OFE, a tym samym spowodowałaby poważne straty dla członków funduszy.  W mojej opinii członkowie funduszy mieliby prawo żądania rekompensaty do państwa za poniesione straty, które mogłyby być liczone w miliardach złotych.

Warto zwrócić uwagę na to, że Trybunał uznał za niekonstytucyjny zakaz reklamowania OFE. To może mieć bardzo duże znaczenie dla okienka transferowego jakie otwiera się na cztery miesiące w kwietniu przyszłego roku.

Przypomnę, że w ubiegłym roku, przy obowiązującym zakazie reklamowania OFE i bardzo silnej nagonce na fundusze emerytalne ze strony wielu przedstawicieli rządu, aż dwa miliony Polaków zdecydowało się na aktywne pozostanie w funduszach emerytalnych.

Jaki będzie bilans przyszłorocznego okienka transferowego, przy prawdopodobnie  intensywnej reklamie ze strony PTE? Zapewne dodatni dla funduszy emerytalnych - więcej osób zdecyduje się na ponowne wnoszenie składek do funduszy niż zrezygnuje z aktywnego uczestnictwa.  Co prawda mało prawdopodobne jest podwojenie członków OFE w wyniku przyszłorocznego transferu, ale ich liczba może wzrosnąć o ładnych kilkaset tysięcy.
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.