Komentarz rynkowy w sprawie Turcji

30.01.2014
Komentarz rynkowy w sprawie Turcji

 

W odpowiedzi na gwałtowne osłabienie się tureckiej liry, centralny bank Turcji (CBRT) podniósł stopy procentowe. Możliwe skutki tej decyzji dla rynków i inwestorów komentują zarządzający Union Investment TFI.

Robert Burdach, zarządzający subfunduszem UniAkcje: Turcja

Wczorajsza decyzja CBRT o mocnym podniesieniu stóp procentowych powinna działać stabilizująco na turecką walutę, ale niesie za sobą również silne implikacje dla gospodarki oraz dla oczekiwanych wyników finansowych tamtejszych spółek.

W następnych 2-3 kwartałach pod szczególną presją mogą być rezultaty finansowe tureckich banków. Koszt depozytów wzrośnie natychmiastowo, a przerzucenie na klienta wzrostu stóp procentowych poprzez zwiększenie ceny kredytu zajmie co najmniej kilka miesięcy. W rezultacie w 2014 r. marża odsetkowa netto tureckich banków może ulec zmniejszeniu. W dłuższym terminie, po dostosowaniu oprocentowania kredytów do nowych warunków, podwyżka stóp procentowych powinna mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe tamtejszych banków. Jeśli chodzi o inne sektory, to rosnący koszt kredytów konsumenckich może w krótkim terminie oddziaływać negatywnie na popyt na dobra konsumenckie, np. samochody i elektronikę.
 

Andrzej Czarnecki, zarządzający funduszami obligacji

Historyczna decyzja tureckiego banku centralnego (CBRT) o podwyżce stóp procentowych o kilkaset punktów procentowych bardzo pozytywnie wpłynęła na kurs liry tureckiej. Od czasu podania informacji o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia CBRT kurs tureckiej liry wzmocnił się o ponad 9%.

Stopa jednotygodniowego repo została podwyższona o 550 bp z 4,5% do 10%, stopa overnight o 425bp. z 7,75% do 12%. Jednocześnie jednak bank centralny efektywnie zmienił podstawową stopę procentową ze stopy overnight na stopę tygodniową, co sprawia, że rzeczywista skala podwyżki jest mniejsza i efektywnie wynosi 225bp.

Oprócz podwyżki stóp procentowych, centralny bank Turcji uporządkował sposób prowadzenia polityki pieniężnej. Te zmiany należy odebrać bardzo pozytywnie, ponieważ w znaczny sposób poprawiają przejrzystość i przewidywalność polityki pieniężnej w Turcji w stosunku do stosowanych poprzednio „niestandardowych” rozwiązań.

Decyzje tureckiego banku centralnego będą miały w krótkim i średnim terminie pozytywny wpływ zarówno na kurs tureckiej waluty, jak i ceny długoterminowych obligacji tureckich – i to pomimo wzrostu stóp procentowych (na skutek zwiększenia wiarygodności).

Załączniki:
pdf Komentarz rynkowy w sprawie Turcji 30.01.2014
(166.27 KB)