Komputerowe symulacje rozpadu Wspólnoty Europejskiej

07.05.2012
Komputerowe symulacje rozpadu Wspólnoty Europejskiej

 

Jak podał niedawno Daily Telegraph brytyjska spółka technologiczna, Sungard, zaprogramowała w oparciu o swój system komputerowy kilka scenariuszy rozpadu strefy Euro lub całej Unii Europejskiej. 
Przeanalizowała następujące warianty wydarzeń: wyjście tylko Grecji, wyjście Grecji i Portugalii, wyjście wszystkich krajów PIIGS (Portugalii, Włoch, Irlandii, Grecji, Hiszpanii), wyjście Niemiec oraz totalny rozpad UE.
W oparciu o modele założeń dokonano symulacji rezultatów na rynku walut, stóp procentowych, akcji, notowań ropy naftowej i wahania spreadów (różnic) kredytowych.

Wariant pierwszy (wyjście Grecji): 10% wzrost euro do dolara, 5% spadek rentowności europejskich obligacji, 10% spadek europejskich akcji i 15% wzrost spreadów kredytowych (ITRAXX).

Wariant drugi (wyjście Grecji i Portugalii): 15% wzrost euro do dolara, 20% spadek rentowności obligacji, 15% spadek akcji w Europie, 20% wzrost ITRAXX.

Wariant trzeci (wyjście PIIGS): 25% wzrost euro do dolara, 40% spadek krzywej rentowności w strefie euro, 20% spadek akcji europejskich i 15% - amerykańskich, 25% spadek akcji europejskich banków, 100% wzrost spreadów ITRAXX.

Wariant czwarty (rozpad całkowity EU): 40% spadek europejskich akcji, 30% globalnych akcji, rentowność obligacji w dół 75%, ITRAXX plus 150-200%, 20% straty notowań korporacyjnych obligacji).

Wariant piąty (wyjście Niemiec): podobne skutki jak wariant poprzedni.

W zależności od scenariusza, ropa naftowa potaniałaby 5-50%; brytyjski funt wzrósłby 5-25%.

Przyjęty w Sungard model komputerowy APT został oparty przede wszystkim na rynkowej analizie skutków niedawnych kryzysów długów państwowych (w marcu 2010 i sierpniu 2011r.).

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).