Komunikat Union Investment - dalsze informacje w sprawie PBG.

11.06.2012
Komunikat Union Investment - dalsze informacje w sprawie PBG.

 

Warszawa, 11 czerwca 2012 – Odnośnie dokonanej wyceny w subfunduszach – chociaż nie podajemy dokładnej wartości, dokonaliśmy jej w sposób konserwatywny i w naszej ocenie optymalny. Jeśli potwierdzą się nasze założenia co do aktualnej sytuacji finansowej emitenta, ogłoszenie upadłości układowej - w naszym przekonaniu - nie powinno spowodować konieczności dalszej przeceny obligacji emitenta w portfelach funduszy. Jeśli zaś chodzi o upadłość likwidacyjną – naszym zdaniem przecena aktywów również nie powinna zostać dokonana do zera. Według ostatnich publicznie dostępnych informacji, PBG S.A. posiada znaczny majątek (np. nieruchomości, udziały w innych spółkach – np. Rafako, etc.). Niemniej jednak trzeba poczekać na decyzję sądu. Na pewno będziemy informować o jej konsekwencjach.

Załączniki:
pdf komunikat_11.06.2012 11.06.2012
(77.39 KB)