Maleje liczba uczestników funduszy. W przyszłości powinno być lepiej

09.08.2016
Maleje liczba uczestników funduszy. W przyszłości powinno być lepiej

 

Według szacunków Analiz Online, na koniec II kwartału jednostki funduszy inwestycyjnych posiadało ok. 2,05 mln inwestorów. To oznacza, że w okresie 3 miesięcy liczba inwestorów funduszy spadła o około 15,8 tysiąca, natomiast w skali roku o 86 tysięcy, czyli o 4%.

Z drugiej strony obserwujemy też zjawiska pozytywne dla rynku funduszy inwestycyjnych. Jest to stale rosnąca liczba osób inwestujących w jednostki uczestnictwa poprzez plany emerytalne: IKE, IKZE i PPE. W drugim półroczu 2015 roku (nie dysponujemy jeszcze danymi za ostatnie 6 miesięcy) liczba osób inwestujących w IKE w formie funduszu wyniosła 205 tysięcy (wzrost o 25 tys. w porównaniu z 2014), natomiast uczestników funduszy poprzez IKZE na koniec 2015 roku wyniosła 54,5 tysiąca (wzrost aż o 37 tys. w porównaniu z 2014 rokiem).

Na koniec roku 2015 ogólna liczba uczestników funduszy poprzez PPE wyniosła 230 tysięcy, co oznacza, że wzrosła w okresie 12 miesięcy o ponad 11 tysięcy. W okresie ostatnich 6 miesięcy wzrosła o kolejnych kilka tysięcy ze względu na uruchomienie kolejnych kilku PPE w ostatnim półroczu w formie funduszu inwestycyjnego.

W sumie na koniec 2015 roku liczba uczestników funduszy będących jednocześnie posiadaczami PPE, IKE lub IKZE wyniosła 490 tysięcy, czyli niespełna 25% wszystkich uczestników. Dla porównania, w USA, osoby oszczędzające na emeryturę stanowiły około 90% wszystkich uczestników funduszy inwestycyjnych, czyli inwestujących w formie planów 401 (k) - odpowiednika naszego PPE, oraz kont IRA - odpowiednika naszego IKZE.

Oczywiście niepokojącym zjawiskiem jest malejąca liczba inwestorów funduszy z wyłączeniem III filaru. Jednak moim zdaniem jest to zrozumiałe, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że wyceny akcji notowanych na GPW są dzisiaj o około 30-40% niższe, niż 9 lat temu.

Okres złej koniunktury musi w pewnym momencie przejść w okres hossy, być może już to nastąpiło. Wówczas tendencja w liczbie osób posiadających jednostki uczestnictwa na zasadach regularnych (poza III filarem) ulegnie odwróceniu.

Na koniec, jako ciekawostkę można wskazać to, że jeżeli wejdą w życie plany ministra Morawieckiego o przesunięciu pieniędzy z OFE do funduszy inwestycyjnych, to od 1 stycznia 2018 roku liczba uczestników funduszy wzrośnie do ponad 15 milionów.  

Co więcej, jeżeli w powyższej dacie wejdą w życie przepisy o uruchomieniu nowych PPE obowiązkowych dla pracodawców, to liczba uczestników funduszy inwestycyjnych (w tym przypadku jednego funduszu - Polskiego Funduszu Rozwoju) wzrośnie o kolejne miliony.
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.