Mieszkania w okresie 5 lat straciły realnie 30%

15.05.2012
Mieszkania w okresie 5 lat straciły realnie 30%

 

Upada właśnie mit nieruchomości jako bezpiecznej i rentownej inwestycji. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że w okresie ostatnich 5 lat wartość używanych mieszkań spadła średnio aż o 12% nominalnie, jednak po uwzględnieniu inflacji, realna starta urosła do 30%.

Czy nadal będą spadać? Prawdopodobnie tak i jest to związane oczywiście z ubożeniem naszego społeczeństwa a przede wszystkim z zaostrzeniem kryteriów przyznawania kredytów mieszkaniowych. Liczą się jak wszędzie prawa popytu i podaży. Według przedstawicieli serwisu Oferty.net podaż używanych mieszkań była mniej więcej stała w całym pięcioletnim okresie – w każdym miesiącu było około 20 tysięcy wystawionych na sprzedaż mieszkań, ale dramatycznie załamał się popyt właśnie za sprawą mniejszej dostępności kredytów. I nic nie wskazuje na to, aby ta dostępność, w najbliższych 2-3 latach znacząco wzrosła.

Pamiętam jeszcze dwa lata temu, gdy na wszelkiego rodzaju szkoleniach, także dla sprzedawców produktów inwestycyjnych, większość z uczestników uznawała nieruchomości za najlepszą formę inwestycji pod względem bezpieczeństwa i rentowności właśnie w długim terminie. Ta iluzja wynikała z dwóch rzeczy: po pierwsze z przekonania, że nieruchomość jest czymś namacalnym a na przykład jednostki uczestnictwa, akcje wirtualnymi zapisami, i po drugie z tego, że w Polsce nigdy nie mieliśmy do czynienia z krachem na rynku nieruchomości.

A warto zdawać sobie sprawę z tego, że załamania na rynku nieruchomości są często większe, i bardziej bolesne w porównaniu do rynku akcji, z tej prostej przyczyny, że nieruchomość jest inwestycją niepłynną, którą po prostu trudno jest sprzedać. A jeżeli dojdzie do tego ten element, że często nieruchomość jako inwestycja jest kupowana na kredyt, to łatwo sobie wyobrazić jak głębokie mogę być przeceny w niektórych sytuacjach. W naszym kraju dochodzi też element ryzyka kursowego, stosunkowo wysoka liczba kredytów we frankach szwajcarskich.

Czy w związku z tym czeka nas jeszcze większa przecena i przejmowanie nieruchomości przez banki? Nie da się tego wykluczyć.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).