Mity dotyczące IKE i IKZE

14.11.2014
Mity dotyczące IKE i IKZE

 

IKE i IKZE nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem Polaków. Według danych KNF na dzień 31 czerwca było 817 tysięcy kont IKE oraz 493 tysiące kont IKZE, na których zgromadzono odpowiednio 4 668 mln zł oraz 154 mln zł.

Jaka jest tego przyczyna? Chyba ta, że większość z nas nie zna tych produktów. Co więcej, często mamy fałszywe wyobrażenia na ich temat.

Warto więc wiedzieć, iż nieprawdą jest, że:

oszczędzając w IKE lub IKZE blokuję sobie dostęp do pieniędzy aż do emerytury. Gromadząc oszczędności w obu produktach, zawsze zachowujemy prawo do dokonania wypłaty środków. Jeżeli dokonamy tego przed ukończeniem 60. roku życia w przypadku IKE lub 65. roku przy IKZE, utracimy jedynie ulgi podatkowe, i to nie wszystkie. W przypadku IKE zapłacimy podatek Belki, natomiast przy IKZE zachowamy ulgę w podatku Belki i zapłacimy podatek PIT od wypłaty według odpowiedniej skali podatkowej (utracimy odpis podatkowy otrzymany w momencie dokonywania wpłat). Część osób, wiedząc o możliwości dokonania zwrotu środków (to formalna nazwa wypłaty dokonywanej przed ukończeniem 60. lub 65. roku życia), jest przekonana, że konsekwencją takiego kroku jest utrata prawa do założenia IKE lub IKZE w przyszłości. To także nieprawda. Można wielokrotnie zakładać i zamykać IKE i IKZE. Utrata prawa do ponownego założenia konta następuje dopiero wówczas, gdy dokonamy wypłaty środków po ukończeniu 60 lat dla IKE i 65 lat dla IKZE.

zakładając IKE lub IKZE zobowiązuję się do systematycznych wpłat. W rzeczywistości wpłacamy środki na oba konta z dowolną częstotliwością. Aby uzyskać prawo do wypłaty z ulgami podatkowymi – bez podatku Belki w IKE i z niższą stawką podatku PIT (10%) w IKZE – musimy dokonać wpłat w pięciu dowolnych latach kalendarzowych lub w IKE dokonać co najmniej połowy wpłat na pięć lat przed żądaniem dokonania wypłaty. Tak więc wystarczy, że w przyszłości poza wpłatą otwierającą rejestr w IKE lub IKZE dokonamy jedynie symbolicznych dopłat, aby uzyskać prawo do ulg podatkowych. Natomiast jeżeli nie spełnimy tego minimalnego wymogu systematyczności, to i tak wybrany przez nas podmiot zarządzający nie będzie mógł obciążać nas z tego tytułu żadnymi kosztami, a jedynie ma prawo do zwrotu naszych środków.

IKE i IKZE są mało elastyczne. IKE i IKZE to w rzeczywistości opakowanie nakładane na istniejące, dobrze nam znane produkty, takie jak: fundusz inwestycyjny, polisa na życie z funduszami kapitałowymi, depozyt bankowy, rachunek maklerski. Jedynie piąta forma – dobrowolny fundusz emerytalny – jest odrębnym produktem oferowanym wyłącznie w postaci IKE lub IKZE. Tak więc jeżeli jako formę IKE lub IKZE wybierzemy na przykład jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, to jest to bardzo elastyczny produkt, w którym możemy dokonać wpłaty do jednego lub kilku funduszy oferowanych w ramach IKE lub IKZE przez dane TFI. Będziemy mogli w przyszłości dokonywać zmiany wybranych funduszy, a także przenoszenia środków między tymi funduszami. Najczęściej takie zmiany są bezpłatne.

Jedynymi ograniczeniami nałożonymi na oba produkty są roczne limity wpłat oraz to, że możemy mieć tylko jedno IKE i jedno IKZE. Jednak limity wpłat są stosunkowo wysokie, ponieważ dla IKE odpowiadają 300%, a dla IKZE 120% średniego prognozowanego w ustawie budżetowej na dany rok wynagrodzenia. W 2014 roku możemy wpłacić na IKE 11 238 zł, a na IKZE 4 495 zł 20 gr.

 

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).
 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).
 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A. - See more at: http://www.union-investment.pl/artykul/czy-bedzie-rewolucja-w-ppe#sthash.8TmofVMS.dpuf