Na polskich papierach dłużnych da się jeszcze zarobić

16.10.2014
Na polskich papierach dłużnych da się jeszcze zarobić

 

O trendach na rynkach obligacji rozmawiamy z Dariuszem Laskiem, Dyrektorem Inwestycyjnym ds. Papierów Dłużnych w Union Investment TFI.

Analitycy mówią o powrocie hossy na rynek obligacji. Widać to także po wynikach funduszy. Czy to oznacza, że na obligacjach można zarabiać?

Jeszcze do niedawna wydawało się, że znajdujemy się już na końcu obligacyjnej hossy. Ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych pobudziła jednak oczekiwania rynku i ceny polskich papierów dłużnych znów rosną. Nie nazwałbym jednak tego trendu klasyczną hossą, jako że rentowności oderwały się już od fundamentów. Niemniej chwilowo pojawiła się okazja, żeby na obligacjach zarobić.

Jak długo potrwa ta okazja?

Rajd wzrostowy na rynku obligacji może potrwać nawet do końca roku, bo oczekiwania rynku są spore. Nawet jeśli RPP nie będzie już kontynuowała obniżek stóp procentowych, i tak pojawią się spekulacje, że cięcia nastąpią. Również wyprzedaż polskich papierów przez zagranicznych inwestorów jak dotąd raczej nam nie grozi, jako że sentyment do naszego rynku jest bardzo dobry. W krótkim terminie możemy się więc spodziewać całkiem niezłej koniunktury na polskim rynku długu.

Czy tymczasowe pozytywne nastawienie dotyczy również obligacji zagranicznych?

Sytuacja na rynku obligacji europejskich kształtowana jest przez politykę Europejskiego Banku Centralnego, a ta jest bardzo łagodna. Czeka nas dwuletni okres niskich stóp procentowych, dlatego właściwie wszystkie obligacje w Europie dają dzisiaj zarobić, nawet węgierskie i tureckie. Na tle innych państw Polska wypada bardzo dobrze, stąd szczególnie pozytywne nastawienie inwestorów zagranicznych do polskich papierów skarbowych. Jednak tak naprawdę mało kto zwraca uwagę, czy na polskich obligacjach da się zarobić w długim terminie.

Czy zatem warto jeszcze lokować swoje środki w polskich papierach?

Dopóki pociąg jedzie, dopóty da się zarabiać. Warto zatem wykorzystać trwający trend, mając z tyłu głowy, że trzeba zachować wzmożoną ostrożność.
 

Na tle innych państw Polska wypada bardzo dobrze, stąd szczególnie pozytywne nastawienie inwestorów zagranicznych do polskich papierów skarbowych. Jednak tak naprawdę mało kto zwraca uwagę, czy na polskich obligacjach da się zarobić w długim terminie.


Dariusz Lasek

Dyrektor Inwestycyjny
ds. Papierów Dłużnych

Załączniki: