Najważniejsze są niskie stopy

05.03.2013
Najważniejsze są niskie stopy

 

W jakim miejscu bylibyśmy dzisiaj gdyby w Polsce stopy procentowe były niższe i na przykład stopa referencyjna wynosiła 2 proc. lub nawet mniej? Rynek akcji byłby dzisiaj dużo wyżej, być może – podobnie jak w USA czy Wielkiej Brytanii – blisko szczytów z 2007 roku.

We wczorajszym „Pulsie Biznesu” znalazłem wypowiedź Warrena Buffeta na temat rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. Twierdzi, że kupuje akcje – także teraz – i wcale nie dlatego, iż przewiduje kontynuację hossy. Kupuje akcje z powodu ich niskich wycen. Ale nie tylko. Podaje bowiem, że głównym powodem dobrej koniunktury na rynku akcji są bliskie zera poziomy stóp procentowych. Dodał jednocześnie, że moment, w którym FED ogłosi zmianę polityki pieniężnej, będzie bardzo ciekawy dla rynku akcji i na pewno skłoni część inwestorów do zamykania niektórych inwestycji.

A co się dzieje na naszym rodzimym podwórku? Jutro poznamy decyzję RPP odnośnie stóp procentowych. Niestety nasza polityka pieniężna jest o wiele mniej przewidywalna od tej prowadzonej przez FED, przez Bank Anglii czy też przez EBC. Wystarczy przytoczyć „wpadkę” RPP z ubiegłego roku, czyli decyzję o podwyższeniu stóp procentowych, którą wówczas uzasadniał prezes NBP Marek Belka tym, że w Polsce nie ma kryzysu. Teraz okazuje się, że kryzys jednak nas nie ominął i… trzeba było obniżyć stopy procentowe aż o jeden punkt procentowy.

Ile jeszcze obniżek stóp procentowych przed nami i do jakiego poziomu? A może już osiągnęliśmy najniższy poziom? Niestety to jeden wielki znak zapytania. Ponieważ, jak wskazuje zachowanie rynków, to poziomy stóp procentowych – cena pieniądza i konkurencja dla rynku akcji ze strony bezpiecznych lokat, decydują o poziomie wycen akcji na giełdach, decyzje Rady będą kluczowe dla koniunktury giełdowej także w najbliższych miesiącach.

W Polsce mamy więc do czynienia z dodatkowym czynnikiem niepewności – nieprzewidywalne decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Czasami nachodzą mnie wątpliwości, czy ta nieprzewidywalność, dla niektórych członków Rady, nie stanowi wartości samej w sobie. 
 

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).