Najważniejsze wydarzenie w 2014 roku - dla inwestorów

16.01.2014
Najważniejsze wydarzenie w 2014 roku - dla inwestorów

 

Najważniejszym wydarzeniem w bieżącym roku - w mojej bardzo subiektywnej opinii - jest danie nam wyboru: czy całość składek na I i II filar odprowadzać do ZUS, czy niewielką ich część, stanowiącą 3,92% wynagrodzenia, odprowadzać także do OFE.
Jaką podejmiemy decyzję?

Zapewne większość z nas nie podejmie żadnej - co będzie oznaczało rezygnację z odprowadzania składek do OFE. Ale jaka to będzie większość: czy 90% czy może 54%, myślę w dużej mierze będzie zależało od rentowności funduszy w momencie podejmowania przez nas decyzji.

Z naszą decyzją, jej zależnością od rentowności OFE, wiąże się właśnie najwięcej atrakcji inwestycyjnych w 2014 roku.

Warto wiedzieć, że na początku lutego, otwarte fundusze emerytalne przekażą cały portfel obligacji do ZUS, następnie zostanie on umorzony a nam zapisany odpowiedni udział na subkoncie ZUS w II filarze. 
Po tej operacji OFE staną się de facto funduszami akcyjnymi – z minimalnym zaangażowaniem w akcjach na poziomie 75% aktywów!
Ta operacja niesie dla rynku co najmniej dwie konsekwencje. Po pierwsze ewentualne wzrosty na giełdzie przed tą operacją są bardzo niekorzystne dla OFE – ponieważ jedynie w 35-40% będą wpływały na wycenę jednostek uczestnictwa w funduszach a, dodatkowo, „ograniczają przestrzeń” do wzrostów w późniejszym czasie – kluczowym dla zarządzających OFE.   No i po drugie, od momentu gdy OFE staną się funduszami akcyjnymi ewentualne spadki na giełdzie będą skrajnie niekorzystne dla funduszy, a wzrosty odwrotnie.
Każdy procent wzrostu na giełdzie będzie oznaczał około 0,75% wzrostu jednostek uczestnictwa OFE - począwszy od lutego bieżącego roku, i oczywiście ruch w drugą stronę - odpowiednią stratę.

Ponad 12 milionów aktywnych członków OFE będzie z uwagą obserwować do 31 lipca wyniki funduszy emerytalnych. W mojej opinii będzie to miało ogromny wpływ na naszą giełdę.

Czy rzeczywiście?  Zobaczymy.


Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).