Największe spółki wypracowały największe zyski

03.04.2012
Największe spółki wypracowały największe zyski

 

Dobiegł końca okres publikacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych za IV kwartał 2011 r. Zagregowany wynik netto przedsiębiorstw notowanych na warszawskim parkiecie za ostatnie 3 miesiące ubiegłego roku okazał się o 4,7 mld zł lepszy niż rok wcześniej i wyniósł 15,5 mld zł. Ta znacząca poprawa to przede wszystkim rezultat dobrych wyników największych podmiotów. Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 zarobiły w IV kwartale 11 mld zł, czyli o 3,4 mld zł więcej niż przed rokiem.

Załączniki: